​​

Gizlilik Politikası

Bilgi Koruma Güvencesi

Wordego Gizlilik Politikası

Wordego Gizlilik Politikası, Wordego Çevrimiçi Programları Kullanım Şartları ve Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine katılım için kaydolmadan önce, lütfen Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini dikkatle okuyunuz. Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine kaydolmanız ve katılmanız, Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini ve bunların sonucunda oluşan yasal hak ve yükümlülükleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine kaydolmayınız veya katılmayınız.

1. Giriş

WORDEGO PROGRAM’larına kaydolmanız ve/veya katılmanız sırasında toplanan bilgilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmenizi istiyoruz:

2. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız?

2.1. WORDEGO PROGRAM’ları kapsamındaki tüm hizmetlerimizden topladığımız bilgileri; hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak, iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem WORDEGO’yu hem de PROGRAM katılımcılarımızı korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun ARAMA sonuçları ve REKLAM’lar sunmak gibi size özel içerikler sağlamak için de kullanırız.
2.2. WORDEGO HESAP’ınız için sağladığınız HESAP sahibi, kullanıcı adı, e-posta ve adres bilgilerini, bir WORDEGO HESAP’ı gerektiren tüm hizmetlerimizde kullanabiliriz. Ayrıca, tüm hizmetlerimizde güncel bilgilerinizle yer almanız için WORDEGO HESAP’ınızla ilişkilendirilen geçmiş kayıtlarınızı değiştirebiliriz.
2.3. WORDEGO ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. E-posta adresinizi, HESAP'ınızda gerçekleşen işlemler hakkında size bilgi vermek ve duyuru ve tanıtım mesajlarımızı size iletmek amacıyla kullanabiliriz.
2.4. Çerezlerden veya diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız.
2.5. Belirli bir WORDEGO hizmetindeki kişisel bilgileri, diğer WORDEGO hizmetlerindeki bilgilerle (kişisel bilgileriniz de dahil) birleştirebiliriz.
2.6. Bilgileri, bu GİZLİLİK POLİTİKASI’nda belirtilen amaçların dışında kullanmak için önce sizden izin isteriz.
2.7. WORDEGO, kişisel bilgileri dünyanın farklı yerlerindeki pek çok ülkede bulunan sunucularda işleyebilir. Kişisel bilgilerinizi, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki bir sunucuda işleyebiliriz.

3. Kişisel Bilgilerinize Erişme ve Bunları Güncelleme

3.1. Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden geleni yaparız. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.
3.2. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddedebiliriz.
3.3. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız. Bu nedenle, bilgilerinizi hizmetlerimizden silmenizin ardından, kalan kopyaları etkin sunucularımızdan hemen silmeyebilir ve bu bilgileri yedek sistemlerimizden kaldırmayabiliriz.

4. Paylaştığımız Bilgiler

Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve WORDEGO dışındaki kişilerle paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:
4.1. İzin vermeniz durumunda;
(a) Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya WORDEGO dışındaki kişilerle paylaşırız.
4.2. Harici olarak işlenmeleri için;
(a) GİZLİLİK POLİTİKASI’ndaki ve diğer geçerli gizlilik ve güvenlik tedbirlerindeki talimatlara dayanarak, kişisel bilgileri bizim adımıza işlemeleri için bağlı kuruluşlarımıza veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere veririz.
4.3. Yasal nedenlerle;
(a) Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya WORDEGO dışındaki kişilerle paylaşırız:
(i) Geçerli yasaları, düzenlemeyi, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak.
(ii) Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak.
(iii) Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek.
(iv) WORDEGO’nun, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.
(v) Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri herkese açık olarak ve işbirliği yaptığımız kişi ve kurumlarla (YAYINCI’larımız, REKLAMCI’larımız, işortaklarımız, işverenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bu bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz.
(vi) WORDEGO başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir GİZLİLİK POLİTİKASI’na tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunuruz.
4.4. Bilgi güvenliği nedeniyle;
(a) WORDEGO’yu ve kullanıcılarımızı, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çok çalışırız.
(b) Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiririz.
(c) Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken ve gizlilik sözleşmesiyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan WORDEGO çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız.

5. Geçerlilik Kapsamı

5.1. GİZLİLİK POLİTİKASI, WORDEGO ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
5.2. GİZLİLİK POLİTİKASI, ARAMA sonuçlarında gösterilen bilgiler veya REKLAM’lar, WORDEGO hizmetlerini içerebilen siteler ve diğer şirketler veya bireyler tarafından sağlanan bilgi, ürün ve hizmetler için geçerli değildir.

6. Yürütme

6.1. GİZLİLİK POLİTİKASI’na uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Ayrıca çok sayıda öz denetim ilkesi de uygularız. Yazılı resmi şikâyetler aldığımızda, konuyu takip etmek için şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için resmi yetkililerle birlikte çalışırız.

7. Değişiklikler

7.1. GİZLİLİK POLİTİKASI zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için GİZLİLİK POLİTİKASI değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu GİZLİLİK POLİTİKASI’nın eski sürümlerini gözden geçirebilmeniz için saklarız.

1 Ocak 2017