Niş Pazarlama | Blog | Wordego ​​

Wordego Blog

Dijital Dünya Gündemi
Niş Pazarlama

Niş Pazarlama

  • 12.03.2017

Niş Pazarlama özellikle pazardaki belli bir kesime yoğunlaşan hedefli bir pazarlama stratejisidir. Hedef alınan bu kesimin, ürün ya da hizmetlere pazarın geri kalanını oluşturan insanlardan daha fazla ilgi göstermesi oldukça muhtemeldir. Niş pazarlama, daha çok hedeflenmiş müşteriler üzerinde yüksek etki oluşturan stratejik bir şekilde seçilmiş medya platformlarını kullanır. Faydalanabileceğiniz birçok niş pazarlama stratejisi mevcuttur; ama ağızdan ağıza, marka yüzü onaylı ve hedefli tamamlayıcı kampanyalar en önde gelenlerdir. Gelin her birini detaylıca ele alalım.

1) Ağızdan Ağıza Kampanyalar

Markayla zayıf bir etkileşim yaratmalarına rağmen, bu kampanyaların başarısı daha çok müşteriler arasındaki diyaloğa bağlıdır. Tahmin edilebileceği üzere, insanlar arasında etkileşimin artması zaman alır. Sonuç itibariyle, ağızdan ağıza kampanyaların da ilerleyip sonuç getirmesi zaman alır. Lakin, geri dönüşüm inanılmaz şekilde yüksek olabilir, çünkü ağızdan ağıza tavsiyeler, insanların en çok itibar ettiği hususların başında gelir.

2) Marka Yüzü Onaylı Kampanyalar

Bu strateji, niş pazarda etki sahibi birini bulmayı ve bu kişiyi ürün ya da hizmet adına marka yüzü yapmayı gerektirir. Bu stratejinin başarısı, marka yüzü olan kişinin samimiyetinin ve güvenilirliğinin altında yatar.

3) Hedefli Tamamlayıcı Kampanyalar

Bu strateji, niş pazarın markaya maruz bırakılmasıyla ilgilidir. Örneğin, belli bir müzik tarzı çalan radyo istasyonu belirli bir kitleye hitap eder. Dolayısıyla bu radyo istasyonunun hedefli tamamlayıcı kampanya yürüttüğü söylenebilir.

Büyükten küçüğe birçok şirket, genel pazarlama kampanyalarında niş pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde kullanır, çünkü bu stratejiler sayesinde şirketler hedeflerine sınırlı bir bütçe ve belli bir gruba yönelik çok özel ürün ve hizmetlerle ulaşırlar.

Niş pazarlama; demografileri, meslekleri ve hobileri temel alınılarak hedeflenmiş müşterilere ulaşmada oldukça başarılıdır. Evcil hayvanseverler, genç profesyoneller, edebiyat tutkunları niş pazarlamanın odaklandığı müşteri profiline örnek teşkil edebilecek niteliktedirler.

Özetle, niş pazarlama pazardaki özel bir grubu hedef alır ve bu gruptaki insanları hedef alırken stratejik olarak seçilmiş medya platformlarını kullanır. Online reklamcılık da bu özel grubu hedeflemek için sıklıkla kullanılır, çünkü online reklamcılık; müşterilerin ilgilerine, hobilerine, konumlarına ve internet alışkanlıklarına bağlı olarak farklı hedefleme ve yeniden hedefleme seçenekleri sunar. Dolayısıyla başarıyı da beraberinde getirir.