Gizlilik Politikası | Wordego ​​

Gizlilik Politikası

Bilgi Koruma Güvencesi

Wordego Gizlilik Politikası

Wordego Gizlilik Politikası, Wordego Çevrimçi Programları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine katılmak veya bu programlar kapsamında sağlanan hizmetleri kullanmak için kaydolmadan önce, lütfen Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini dikkatle okuyunuz. Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine katılmak veya bu programlar kapsamında sağlanan hizmetleri kullanmak için kaydolmanız, Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini ve bunların sonucunda oluşan yasal hak ve yükümlülükleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Wordego Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Wordego Çevrimiçi Programları’ndan herhangi birine katılmak veya bu programlar kapsamında sağlanan hizmetleri kullanmak için kaydolmayınız.

1. Giriş

WORDEGO PROGRAM’larına katılmak veya bu PROGRAM’lar kapsamındaki hizmetleri kullanmak için kaydolmanız sırasında topladığımız bilgilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmenizi istiyoruz:

2. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız?

2.1. WORDEGO PROGRAM’ları kapsamındaki tüm hizmetlerimizden topladığımız bilgileri; hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak, iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem WORDEGO’yu hem de PROGRAM katılımcılarımızı ve kullanıcılarımızı korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun ARAMA sonuçları ve REKLAM’lar sunmak gibi size özel içerikler sağlamak için de kullanırız.
2.2. WORDEGO PROGRAM’larına katılmak veya bu PROGRAM’lar kapsamındaki hizmetleri kullanmak için kaydolmanız sırasında sağladığınız kullanıcı adı, e-posta, adres, telefon ve diğer bilgilerinizi, WORDEGO PROGRAM’ları kapsamında sağladığımız tüm hizmetlerde kullanabiliriz. Ayrıca, sistem kayıtlarımızda güncel bilgilerinizle yer almanız için geçmiş kayıtlarınızı değiştirebiliriz.
2.3. WORDEGO ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. İletişim bilgilerinizi, size bilgi vermek ve duyuru ve tanıtım mesajlarımızı size iletmek amacıyla kullanabiliriz.
2.4. Çerezlerden veya diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız.
2.5. Kişisel bilgileri, bu GİZLİLİK POLİTİKASI’nda belirtilen amaçların dışında kullanmak için önce sizden izin isteriz.
2.6. WORDEGO, kişisel bilgileri dünyanın farklı yerlerindeki pek çok ülkede bulunan sunucularda işleyebilir. Kişisel bilgilerinizi, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki bir sunucuda işleyebiliriz.
2.7. Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri herkese açık olarak ve işbirliği yaptığımız kişi ve kurumlarla paylaşabiliriz. Hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bu bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz.
2.8. WORDEGO başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz, ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir GİZLİLİK POLİTİKASI’na tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunuruz.

3. Kişisel Bilgilerinize Erişme ve Bunları Güncelleme

3.1. Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden geleni yaparız. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.
3.2. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddedebiliriz.
3.3. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız. Bu nedenle, bilgilerinizi hizmetlerimizden silmenizin ardından, kalan kopyaları etkin sunucularımızdan hemen silmeyebilir ve bu bilgileri yedek sistemlerimizden kaldırmayabiliriz.

4. Paylaştığımız Bilgiler

Kişisel bilgilerinizi WORDEGO PROGRAM katılımcıları dışındaki bireylerle, şirketlerle ve kuruluşlarla paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:
4.1. İzin vermeniz durumunda;
(a) Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi WORDEGO PROGRAM katılımcıları dışındaki kişilerle, şirketlerle veya kuruluşlarla paylaşabiliriz.
4.2. Harici olarak işlenmeleri için;
(a) GİZLİLİK POLİTİKASI’ndaki ve diğer geçerli gizlilik ve güvenlik tedbirlerindeki talimatlara dayanarak, kişisel bilgilerinizi bizim adımıza işlemeleri için ana şirketimize, bağlı kuruluşlarımıza, iştiraklerimize veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere verebiliriz.
4.3. Yasal nedenlerle;
(a) Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgilerinizi WORDEGO PROGRAM katılımcıları dışındaki kişilerle, şirketlerle veya kuruluşlarla paylaşabiliriz:
(i) Geçerli yasaları, düzenlemeyi, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak.
(ii) Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak.
(iii) Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek.
(iv) WORDEGO’nun, PROGRAM katılımcılarımızın, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.

5. Geçerlilik Kapsamı

5.1. GİZLİLİK POLİTİKASI, WORDEGO, ana şirketi, bağlı kuruluşları ve iştirakleri tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
5.2. GİZLİLİK POLİTİKASI, ARAMA sonuçlarında gösterilen bilgiler veya REKLAM’lar, WORDEGO hizmetlerini içerebilen siteler ve diğer şirketler veya bireyler tarafından sağlanan bilgi, ürün ve hizmetler için geçerli değildir.

6. Yürütme

6.1. GİZLİLİK POLİTİKASI’na uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Ayrıca çok sayıda öz denetim ilkesi de uygularız. Yazılı resmi şikâyetler aldığımızda, konuyu takip etmek için şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak PROGRAM katılımcılarımızla veya kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için resmi yetkililerle birlikte çalışırız.
6.2. WORDEGO’yu, PROGRAM katılımcılarımızı ve kullanıcılarımızı, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çok çalışırız.
6.3. Sistemlerimizi yetkisiz erişime karşı korumak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiririz.
6.4. Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken ve gizlilik sözleşmesiyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan WORDEGO çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız.

7. Değişiklikler

7.1. GİZLİLİK POLİTİKASI zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için GİZLİLİK POLİTİKASI değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu GİZLİLİK POLİTİKASI’nın eski sürümlerini gözden geçirebilmeniz için saklarız.

1 Ağustos 2017