Güvenlik Özellikleri | Wordego ​​

Güvenlik Özellikleri

Bilgi, Performans ve Kullanım Güvenliği

Kişisel Bilgi Güvenliği

Wordego, kullanıcılarının kişisel bilgi güvenliği sağlamak amacıyla kullanıcıya özel e-posta adresi ve şifre kullanımını zorunlu kılmaktadır. Wordego kullanıcılarının kişisel bilgilerinin kullanımı ve paylaşımı Gizlilik Politikası hükümleri çerçevesinde güvence altına alınmış ve sınırlanmıştır.

Performans Güvenliği

Wordego reklamları web sitelerinin kodları yüklenirken asenkron yüklenecek şekilde tasarlandığından, web sitelerine hiçbir ek yük getirmez. Wordego reklamları tüm tarayıcılarla uyumlu çalışır ve web sayfalarının içeriğiyle hiçbir şekilde çakışmaz. Wordego reklamlarının web sitelerinin performansına ya da bant genişliğine herhangi bir etkisi yoktur.

Ödeme Güvenliği

Wordego, kullanıcılarından hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi talep etmez. Wordego kullanıcıları, kredi kartıyla ödeme aşamasında Garanti Bankası'nın Güvenli Ödeme Sayfası'na yönlendirilir ve tüm işlemlerini 3D Secure sertifikalı sanal pos altyapısını kullanarak güven içinde gerçekleştirirler.

Yasaklı Kullanımlar

1. Tekrarlı manuel tıklamalar yaparak veya robotları ve diğer otomatik araçları kullanarak (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), herhangi bir REKLAM’ı aldatma amaçlı veya hileli olarak doğrudan veya dolaylı şekilde görüntülemek veya tıklamak veya kupon bilgilerini doldurmak veya kupon olarak kullanmak.

2. Herhangi bir REKLAM’ı revize etmek, değiştirmek, filtrelemek, kesmek, sırasını değiştirmek, silmek, gizlemek, büyütmek, küçültmek, çerçeve içine almak veya sayfa içi sabit alanlardan farklı bir yere yerleştirmek.

3. Bir son kullanıcının bir REKLAM’a tıkladıktan sonra eriştiği herhangi bir web sayfasının görüntüsünü çerçeve içine almak, büyütmek, küçültmek, silmek veya engellemek.

4. REKLAM’lara herhangi bir yazılım uygulaması, web sitesi veya yetkilendirilmiş WEB ALANI haricinde doğrudan veya dolaylı olarak erişmek, başlatmak veya etkinleştirmek veya REKLAM’ları herhangi bir yazılım uygulaması, web sitesi veya yetkilendirilmiş WEB ALANI haricinde başka ortamlara dahil etmek.

5. REKLAM’ları veya bunların herhangi bir bölümünden, kopyasından veya türevinden elde edilen bilgileri web crawler, web spider ve diğer yöntemlerle işlemek, endekslemek veya ön belleğe almak.

Yasaklı İçeriğe Sahip Web Alanları

1. Girilmesi veya çıkılması zor WEB ALAN’ları.

2. Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanmış WEB ALAN’ları.

3. Bir köprü sayfası (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfası) niteliğindeki WEB ALAN’ları.

4. Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin WEB ALAN’ları.

5. “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan WEB ALAN’ları.

6. Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerinde çalışmakta olan yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin WEB ALAN’ları.

7. Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan WEB ALAN’ları.

8. Kişisel bilgi toplamaya yönelik ve/veya kişisel bilgiler karşılığında bedelsiz hediyeler ve/veya başka teşvikler sunan ancak bunlarla sınırlı olmayan WEB ALAN’ları.

9. Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

10. Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren WEB ALAN’ları.

11. Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik yardımların tanıtımını yapan WEB ALAN’ları.

12. Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

13. Kumar veya kumarla alakalı ürünlere ilişkin WEB ALAN’ları.

14. Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlere ilişkin WEB ALAN’ları.

15. Her tür pornografi ya da cinsel eylem ve unsurlarına ilişkin WEB ALAN’ları.

16. Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikte olan ve bu yüzden bu SÖZLEŞME'de ana hatlarıyla açıklanmayan istisnai toplumsal olaylara) ilişkin WEB ALAN’ları.

17. Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

18. Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin WEB ALAN’ları.

19. Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin WEB ALAN’ları.

20. Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin WEB ALAN’ları.

21. Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

22. Geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan WEB ALAN’ları.

23. Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

24. Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.

25. WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden WEB ALAN’ları.

26. Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere, devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin WEB ALAN’ları.

27. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlere ilişkin WEB ALAN’ları.

28. Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin WEB ALAN’ları.

Yasaklı İçeriğe Sahip Reklamlar

1. REKLAM’ın tıklanmasıyla açılan sayfada yer alan ürün, hizmet ya da içerikle doğrudan alakalı olmayan REKLAM’lar.

2. REKLAM’ın tıklanmasıyla otomatik olarak bir indirme işlemi başlatan REKLAM’lar.

3. Girilmesi veya çıkılması zor açılış sayfalarına ait REKLAM’lar.

4. Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

5. Bir köprü sayfasına (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfasına) ilişkin REKLAM’lar.

6. Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin REKLAM’lar.

7. “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

8. Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerindeki yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin REKLAM’lar.

9. Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

10. Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

11. Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

12. Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik ürünlerin tanıtımını yapan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

13. Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

14. Kumar veya kumarla alakalı ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

15. Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

16. Her tür pornografi ya da cinsel ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

17. Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikteki istisnai toplumsal olaylara) ilişkin REKLAM’lar.

18. Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

19. Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin REKLAM’lar.

20. Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin REKLAM’lar.

21. Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin REKLAM’lar.

22. Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

23. Yayınlandığı taktirde geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan REKLAM’lar.

24. Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

25. Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

26. WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden REKLAM’lar.

27. Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere, devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin REKLAM’lar.

28. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

29. Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin REKLAM’lar.