Wordego’ya Kaydolun | Wordego ​​

Reklamcılar

Müşterilerinizi Online Hedefleyen Reklamlar Gösterin
Wordego

Wordego Yayıncıları Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları

Wordego Yayıncıları Çevrimiçi Programı’na katılım için kaydolmadan önce, lütfen bu şart ve koşulları dikkatle okuyunuz. Wordego Yayıncıları Çevrimiçi Programı’na kaydolmanız ve katılmanız, bu şart ve koşulları ve bunların sonucunda oluşan yasal hak ve yükümlülükleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şart ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen bu programa kaydolmayınız ve katılmayınız.

Bu şartlar ve koşullar, SİZ ve WORDEGO arasındaki yasal SÖZLEŞME’yi oluşturmaktadır. Bu şart ve koşulları kabul etmeniz halinde PROGRAM’a katılma hakkını elde edersiniz.

1. Açıklamalar

1.1. Tanımlar
(a) “WORDEGO”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili’ne 818518 ticaret sicil numarasıyla, Avcılar Vergi Dairesi’ne 620 054 70 29 vergi numarasıyla kayıtlı ve şirket merkezi İstanbul Teknokent Argem Binası No: 210 34320 Avcılar / İstanbul / Türkiye olan Metin Madenciliği Yazılımları Anonim Şirketi anlamına gelecektir.
(b) “SİZ”, PROGRAM’a katılmak için kayıt yaptıran ve bu amaçla HESAP açan kişi anlamına gelecektir.
(c) “SÖZLEŞME”, bu metinde yer alan şartlar ve koşullar ile metinde açıkça değinilen diğer belgeler anlamına gelecektir.
(d) “PROGRAM”, WORDEGO Yayıncıları Çevrimiçi Programı anlamına gelecektir.
(e) “HESAP”, SİZ’in tarafınızdan WORDEGO nezdinde oluşturulan çevrimiçi üyelik kaydı anlamına gelecektir.
(f) “WEB ALANI”, PROGRAM’a katılım için belirlediğiniz ve HESAP’ınıza kaydettiğiniz web sitesi/siteleri anlamına gelecektir.
(g) “ARAMA”, WORDEGO bilgi bankasında (veri tabanında) arama yapmak anlamına gelecektir.
(h) “REKLAM”, REKLAMCI tarafından temin edilen dijital reklamlar ve/veya diğer içerik anlamına gelecektir.
(i) “REKLAMCI”, WEB ALANI’nda yayınlanacak REKLAM’ın sahibi anlamına gelecektir.
(j) “MARKA ÖZELLİKLERİ”, WORDEGO’nun ticari unvanları, ticari markaları, hizmet markaları, logoları, alan adları ve diğer belirleyici marka özellikleri anlamına gelecektir.
(k) “FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI”, fikri mülkiyet hakları hukuku, patent hukuku, ticari marka hukuku, haksız rekabet hukuku, yayım hakları hukuku, gizlilik hakları hukuku ve diğer her türlü mülkiyet hakları ve bunlara ilişkin her türlü başvuru, yenileme, uzatma, düzeltme ve yeniden uygulamalar anlamına gelecektir.
(l) “GİZLİ BİLGİLER”, (i) PROGRAM ile ilgili tüm WORDEGO yazılımları, teknolojileri, programları, şartnameleri, malzemeleri, kuralları ve belgeleri; (ii) SİZ’e WORDEGO tarafından temin edilen, PROGRAM’ın WEB ALANI performansına ilişkin bilgiler ve istatistikler ve (iii) WORDEGO tarafından yazılı olarak gizli veya eşdeğer bir niteleme ile tanımlanmış olan diğer her türlü bilgi anlamına gelecektir. GİZLİ BİLGİLER, SİZ veya WORDEGO tarafından herhangi bir ihlalde bulunulmaksızın kamuya açık hale gelen bilgileri veya kanunen ifşa edilmesi zorunlu kılınan bilgileri kapsamamaktadır.
(m) “MÜCBİR SEBEPLER”, grev, ayaklanma, isyan, yangın, sel, patlama, savaş, devlet tedbiri, işgücü şartları, deprem, doğal afetler; veya internet hizmetlerindeki kesintiler gibi WORDEGO’nun veya ana şirketinin, bağlı şirketlerinin veya iştiraklerinin kontrolü dışındaki olayları ifade edecektir.
(n) “PASİF HESAP”, WORDEGO’nun kayıtlarına göre 1 yıl veya daha uzun bir süre boyunca HESAP’ınıza girmediğiniz durumlarda HESAP’ınızın durumunu ifade edecektir.
(o) “TAZMİN EDİLEN KİŞİLER”, WORDEGO’yu, ana şirketini, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, acentelerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve ilişkili üçüncü kişileri (REKLAMCI’lar, lisans verenler, lisans alanlar, danışmanlar, yükleniciler, v.s.) ifade edecektir.
1.2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, yazılı olarak yapılması gereken bir iletişime yapılan bir atıf, e-posta ile yapılan iletişimleri de içermektedir.
1.3. WORDEGO’nun takdir yetkisine yapılan herhangi bir atıf, mutlak takdir yetkisine yapılan bir atıf olup, SİZ’in buna itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

2. PROGRAM’a Katılım

2.1. Çevrimiçi olarak kaydolmanız, SİZ’in tarafınızdan PROGRAM’a katılmak için yapılan bir başvuru niteliği taşır. WORDEGO SİZ’in başvurunuzu kabul etmeme hakkına mutlak olarak sahiptir.
2.2. WORDEGO SİZ’in başvurunuzu kabul eder ise, PROGRAM’a katılmasını istediğiniz WEB ALANI’nı HESAP’ınıza kaydedeceksiniz. WORDEGO ilgili WEB ALANI'nı kendi takdir yetkisinde değerlendirdikten sonra onaylarsa, WORDEGO tarafından SİZ’e temin edilecek olan JavaScript kodunu WEB ALANI’nızın yazılım kodları arasına yapıştıracaksınız. Bundan sonra WORDEGO, SİZ’in HESAP’ınız aracılığıyla seçtiğiniz tercihlerinize dayanarak, REKLAM’ı SİZ’in WEB ALANI’nıza yönlendirecektir.
2.3. WORDEGO, bu SÖZLEŞME süresince herhangi bir zamanda PROGRAM’a katılım için SİZ’in tarafınızdan HESAP’ınıza kaydedilen herhangi bir WEB ALANI’nı gözden geçirebilir.
2.4. WORDEGO herhangi bir zamanda herhangi bir WEB ALANI’nı PROGRAM dışında tutabilir.
2.5. WORDEGO yazılı olarak onay vermedikçe, SİZ’in yalnızca bir HESAP’ınız olabilir. Birden fazla HESAP’a sahip olmanız halinde, WORDEGO bunları derhal ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.
2.6. REKLAM’ın SİZ’in WEB ALANI’nıza yönlendirilmesi esnasında, üçüncü kişilerin SİZ’in kullanıcılarınızın tarayıcısına çerez yerleştirebileceğini, bunlarda yer alan çerezleri okuyabileceğini veya bilgi toplamak amacıyla web işaretleri kullanabileceğini açıkça ifşa eden uygun bir gizlilik politikası oluşturmalı ve buna uymalısınız. Gizlilik politikanızın aynı zamanda çerez yönetimi konusunda kullanıcıların sahip olduğu seçenekler hakkında bilgi içermesi gerekmektedir.

3. SİZ’in Sorumluluklarınız

3.1. SİZ’in HESAP’ınızdaki her türlü kullanımdan yalnızca SİZ sorumlusunuz. WEB ALANI’nın içeriğinden, özelliklerinden, bakımından, işletmesinden ve PROGRAM şartnamelerine uygun olmasından yalnızca SİZ sorumlusunuz.
3.2. WEB ALANI’nın içeriği, özellikleri, bakımı veya işletmesi ile ilişkili hiçbir husustan WORDEGO sorumlu değildir. Herhangi bir REKLAM’ın WEB ALANI’nın son kullanıcılarına uygun şekilde görüntülenmemesi halinde, WORDEGO SİZ’e bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.
3.3. WORDEGO, kendi takdirine bağlı olarak, bu SÖZLEŞME’yi ihlal edebilecek her türlü faaliyeti soruşturma hakkını saklı tutar. Bu tür bir soruşturmada iyi niyetli olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz.
3.4. REKLAM’ların ve MARKA ÖZELLİKLERİ’nin uygun şekilde sunulması, görüntülenmesi, izlenmesi ve rapor edilmesini sağlamak amacıyla WORDEGO tarafından temin edilecek tüm şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz.
3.5. WEB ALANI’nda görüntülenen herhangi bir REKLAM’la ilgili her türlü iletişimi herhangi bir REKLAMCI veya başka bir kişiye değil, sadece WORDEGO’ya yönlendirmeyi kabul etmektesiniz.

4. Yasaklı Kullanımlar

4.1. Aşağıda belirtilen eylemleri yapmayacak ve üçüncü kişilerin bunları yapmasına izin vermeyecek veya teşvik etmeyeceksiniz:
(a) Tekrarlı manuel tıklamalar yaparak veya robotları ve diğer otomatik araçları kullanarak (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), herhangi bir REKLAM’ı aldatma amaçlı veya hileli olarak doğrudan veya dolaylı şekilde görüntülemek veya tıklamak veya kupon bilgilerini doldurmak veya kupon olarak kullanmak.
(b) Herhangi bir REKLAM’ı revize etmek, değiştirmek, filtrelemek, kesmek, sırasını değiştirmek, silmek, gizlemek, büyütmek, küçültmek, çerçeve içine almak veya sayfa içi sabit alanlardan farklı bir yere yerleştirmek.
(c) Bir son kullanıcının bir REKLAM’a tıkladıktan sonra eriştiği herhangi bir web sayfasının görüntüsünü çerçeve içine almak, büyütmek, küçültmek, silmek veya engellemek.
(d) REKLAM’lara herhangi bir yazılım uygulaması, web sitesi veya SİZ’in WEB ALANI’nız haricinde doğrudan veya dolaylı olarak erişmek, başlatmak veya etkinleştirmek veya REKLAM’ları herhangi bir yazılım uygulaması, web sitesi veya SİZ’in WEB ALANI’nız haricinde başka ortamlara dahil etmek.
(e) REKLAM’ları veya bunların herhangi bir bölümünden, kopyasından veya türevinden elde edilen bilgileri web crawler, web spider ve diğer yöntemlerle işlemek, endekslemek veya ön belleğe almak.
(f) Bu SÖZLEŞME’nin SİZ’in tarafınızdan ihlali üzerine WORDEGO’nun SÖZLEŞME’yi feshetmesinden sonra PROGRAM’ı kullanmak amacıyla yeni bir HESAP oluşturmak.
(g) WORDEGO’nun makul düşüncesine göre, WORDEGO’yu zayıf şekilde yansıtan veya başka şekilde WORDEGO’nun itibarını veya iyi niyetini zedeleyen herhangi bir eylemde bulunmak.
4.2. Aşağıda belirtilen WEB ALAN’ları bu PROGRAM çerçevesinde yasaklı içeriğe sahip WEB ALAN’ı olarak kabul edilmektedir. Bu WEB ALAN’larını HESAP’ınıza kaydetmeyecek, üçüncü kişilerin bunu yapmasına izin vermeyecek veya üçüncü kişileri bunu yapmaya teşvik etmeyeceksiniz:
(a) Girilmesi veya çıkılması zor WEB ALAN’ları.
(b) Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanmış WEB ALAN’ları.
(c) Bir köprü sayfası (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfası) niteliğindeki WEB ALAN’ları.
(d) Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin WEB ALAN’ları.
(e) “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan WEB ALAN’ları.
(f) Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerinde çalışmakta olan yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin WEB ALAN’ları.
(g) Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan WEB ALAN’ları.
(h) Kişisel bilgi toplamaya yönelik ve/veya kişisel bilgiler karşılığında bedelsiz hediyeler ve/veya başka teşvikler sunan ancak bunlarla sınırlı olmayan WEB ALAN’ları.
(i) Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(j) Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren WEB ALAN’ları.
(k) Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik yardımların tanıtımını yapan WEB ALAN’ları.
(l) Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(m) Kumar veya kumarla alakalı ürünlere ilişkin WEB ALAN’ları.
(n) Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlere ilişkin WEB ALAN’ları.
(o) Her tür pornografi ya da cinsel eylem ve unsurlarına ilişkin WEB ALAN’ları.
(p) Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikte olan ve bu yüzden bu SÖZLEŞME'de ana hatlarıyla açıklanmayan istisnai toplumsal olaylara) ilişkin WEB ALAN’ları.
(r) Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(s) Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin WEB ALAN’ları.
(t) Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin WEB ALAN’ları.
(u) Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(v) Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(y) Geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan WEB ALAN’ları.
(z) Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(aa) Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin WEB ALAN’ları.
(ab) WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden WEB ALAN’ları.
(ac) Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere, devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin WEB ALAN’ları.
(ad) Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlere ilişkin WEB ALAN’ları.
(ae) Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin WEB ALAN’ları.
4.3. Madde 4.1. ve/veya 4.2.’nin ihlalinin veya ihlal girişiminin, bu SÖZLEŞME’nin esaslı şekilde ihlalini teşkil edeceğini ve WORDEGO’nun makul şekilde böyle bir ihlalden şüphe etmesi halinde WEB ALANI’ınızın veya HESAP’ınızın askıya alabileceğini kabul etmektesiniz.

5. SÖZLEŞME’nin Fesih ve İptali

5.1. PROGRAM dahilindeki herhangi bir WEB ALANI’nda REKLAM görüntülemeyi, WORDEGO JavaScript kodlarını WEB ALANI’nından kaldırmak suretiyle, herhangi bir zamanda durdurabilirsiniz. Ancak bu durum SÖZLEŞME’yi sona erdirmeyecektir.
5.2. Bu SÖZLEŞME’yi, herhangi bir zamanda destek@wordego.com adresine yazılı bir bildirim göndermek suretiyle sebepsiz olarak sona erdirebilirsiniz. Bu durumda, bu SÖZLEŞME bildiriminizin WORDEGO tarafından alınmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sona erecektir.
5.3. WORDEGO, her zaman, PROGRAM’ın tamamı veya bir kısmını sona erdirebilir, bu SÖZLEŞME’yi feshedebilir, veya herhangi bir WEB ALANI’nın PROGRAM’ın tamamı veya bir kısmına katılımını askıya alabilir veya sona erdirebilir.
5.4. Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde; SÖZLEŞME’nin 3.5., 4.1.(f), 4.1.(g), 6., 8.2., 8.3., 8.4., 9.5., 10., 11.3., 11.4., 11.6. ve 12. sayılı Maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

6. Gizlilik

GİZLİ BİLGİLER’i WORDEGO’nun yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, PROGRAM kapsamında WORDEGO tarafından SİZ’e yapılmış olan brüt ödemelerin miktarını ifşa edebilirsiniz.

7. Garanti Verilmemesi

7.1. WORDEGO, REKLAM’ların görüntülenmesinin veya tıklamasının veya kupon bilgilerinin doldurulmasının veya kupon olarak kullanılmasının miktarına veya zamanına, veya bu SÖZLEŞME tahtında SİZ’e yapılacak herhangi bir ödemenin miktarına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.
7.2. WORDEGO PROGRAM’ın daima erişilebilir olacağını garanti etmemektedir. Genel internet erişimi sorunlarından; ağlar veya sunuculardaki kesintilerden; ekipman, sistem veya yerel erişim hizmetlerindeki herhangi bir arızadan; daha önceden programlanmış bakımlardan; veya MÜCBİR SEBEPLER’den kaynaklanan nedenlerle PROGRAM’a erişim zaman zaman mümkün olmayabilir.

8. Yükümlülük Sınırlamaları

8.1. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin (a) haksız fiil; (b) ölüm veya yaralanma; (c) mülkiyet veya zilyetliğe ilişkin zımni şartların ihlali; veya (d) kanunen engellenemeyecek veya sınırlandırılamayacak herhangi bir durumdan dolayı sorumluluğunu engellemez veya sınırlandırmaz.
8.2. (Madde 8.1.’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 8.4.’e tabi olmak kaydıyla), taraflardan hiçbiri; (a) gelir kaybından; (b) gerçek veya tahmini kârların kaybından; (c) para kullanımının kaybından; (d) iş kaybından; (e) fırsat kaybından; (f) iyi niyet kaybından; (g) itibar kaybından; (h) veri kaybından, zararından veya bozulmasından ve (i) nereden kaynaklandığına bakılmaksızın herhangi bir dolaylı veya sonuçsal kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.
8.3. (Madde 8.1.’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 8.4.’e tabi olmak kaydıyla), bu SÖZLEŞME kapsamında veya bu SÖZLEŞME ile bağlantılı olarak her iki tarafın sahip olduğu toplam yükümlülük hiçbir durumda söz konusu yükümlülüğün doğduğu en erken tarihten hemen önceki 12 aylık dönem içinde WORDEGO tarafından SİZ’e ödenen net meblağın %100’ünü aşamaz.
8.4. Madde 8.2. ve Madde 8.3., bu SÖZLEŞME’nin 3., 4., 6., 10. ve 11. sayılı Maddelerinin SİZ’in tarafınızdan ihlali nedeniyle doğan yükümlülükleriniz için uygulanmaz.
8.5. Taraflardan her biri, diğer tarafın bu SÖZLEŞME’yi, bu SÖZLEŞME’de belirtilen sınırlamalara ve yükümlülük istisnalarına dayanarak akdettiğini ve bu sınırlamaların taraflar arasındaki anlaşmanın temelini oluşturduğunu kabul etmektedir.
8.6. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin ve ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, taraflardan hiçbiri yükümlülüklerin MÜCBİR SEBEPLER nedeniyle yerine getirilememesinden veya yerine getirilmesindeki gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

9. Ödemeler

9.1. WEB ALANI’nda gösterilen veya tıklanan veya kupon bilgileri doldurulan veya kupon olarak kullanılan REKLAM’lar üzerinden WORDEGO’nun REKLAMCI’lardan elde edeceği hizmet gelirlerinin payını temsilen, bir miktar gelir elde etmeye hak kazanacaksınız. Söz konusu gelirin miktarı REKLAM’ların WEB ALANI’nda geçerli gösterimi veya tıklanması veya kupon bilgilerinin doldurulması veya kupon olarak kullanılması miktarına göre belirlenecektir.
9.2. Alacağınız gelir payı WORDEGO tarafından tamamen kendi takdir yetkisi doğrultusunda ve münhasıran WORDEGO tarafından tutulmakta olan kayıtlara dayanılarak hesaplanacaktır.
9.3. Taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılmadıkça ve SİZ’e yapılacak ödeme tutarının 100 (TRL, USD veya EUR)'dan fazla olması kaydıyla, ödemeniz WEB ALANI’nda REKLAM gösteriminin yapıldığı her takvim ayı için, ilgili ayın son gününden itibaren eden yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla gönderilecektir.
9.4. PROGRAM’a katılımınıza ilişkin olarak, herhangi bir resmi mercinin tarh edeceği geçerli tüm vergi ve harçları SİZ ödeyeceksiniz. Buna istinaden:
(a) Eğer SİZ bir tüzel kişiyseniz; WORDEGO'ya, alacağınız aylık ödemelerin tam karşılığı tutarında fatura keseceksiniz. Kazançlarınızın ödemesi, elektronik veya basılı haldeki faturanızın WORDEGO tarafından teslim alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.
(b) Eğer SİZ bir gerçek kişiyseniz; WORDEGO, SİZ’e alacağınız aylık ödemelerin tam karşılığı tutarında gider pusulası düzenleyecek ve tutarın tamamını tarafınıza ödeyecektir.
9.5. Bu SÖZLEŞME’nin feshedilmesi halinde, WORDEGO bakiyenizi SİZ’e SÖZLEŞME’nin feshedildiği takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde ödeyecektir. Ancak hiçbir durumda Wordego 25 (TRL, USD veya EUR)'dan daha düşük bakiyeler için bir ödeme yapmayacaktır. Wordego bu tutarlardan daha düşük bakiyeleri idari masraflar karşılığı olarak tutabilir.
9.6. Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak herhangi bir ödeme almaya hak kazanmayacaksınız:
(a) WORDEGO’nun takdir yetkisine gore bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmüne aykırı şekilde görüntülenen veya tıklanan veya kupon bilgileri doldurulan veya kupon olarak kullanılan REKLAM’lar.
(b) Tarayıcılarında JavaScript etkin olmayan son kullanıcılara sunulan REKLAM’lar.
(c) WORDEGO’ya, ana şirketine, bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine ait REKLAM’lar.
(d) Yardım kuruluşlarına veya kamuya ait REKLAM’lar ve WORDEGO’nun sunabileceği diğer yer tutucu veya şeffaf REKLAM’lar.
(e) SİZ’in WEB ALANI’nızda görüntülenen veya tıklanan veya kupon bilgileri doldurulan veya kupon olarak kullanılan REKLAM’larla ilgili olarak WORDEGO’ya yapması gereken ödemelerde temerrüde düşen REKLAMCI’lara ait REKLAM’lar.
(f) Madde 4.2.’de belirtilen yasaklı içeriğe sahip WEB ALAN’larında görüntülenen veya tıklanan veya kupon bilgileri doldurulan veya kupon olarak kullanılan REKLAM’lar.
9.7. Yukarıdakilerden herhangi biri nedeniyle SİZ’e herhangi bir meblağın ödenmiş olması halinde, WORDEGO ödemeyi SİZ’in HESAP’ınıza borç kaydedebilir.
9.8. WORDEGO, bu SÖZLEŞME hükümleri kapsamında WORDEGO tarafından SİZ’e ödenmesi gereken herhangi bir meblağı SİZ’in WORDEGO’ya veya ana şirketine veya bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine ödemekle yükümlü olduğunuz diğer meblağlardan mahsup edebilir.
9.9. Doğru adresinizi, iletişim bilgilerinizi ve HESAP’ınız ile ilgili ödeme bilgilerini temin ve muhafaza etmekten SİZ sorumlusunuz. WORDEGO SİZ’in tarafınızdan temin edilen doğru veya tam olmayan iletişim veya hesap bilgileri nedeniyle geri dönen veya iptal edilen ödemelere ilişkin banka ücretlerini daha sonra yapılacak ödemelerden mahsup edebilir.
9.10. WORDEGO fiyatlandırma ve/veya ödeme yapısını herhangi bir zamanda tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak değiştirebilir.
9.11. PROGRAM kapsamında SİZ’e yapılan herhangi bir ödemeye itirazınız olduğu takdirde, WORDEGO’ya (destek@wordego.com) söz konusu işlemden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekmektedir. WORDEGO’ya bu şekilde bir bildirimde bulunmamanız halinde, bu tür bir ihtilaflı ödemeye ilişkin her türlü talepten feragat etmiş olursunuz.
9.12. WORDEGO tarafından SİZ’e ödenmesi gereken, ancak HESAP’ınızın PASİF HESAP’a dönüşmesi sebebiyle WORDEGO tarafından SİZ’e ödenemeyen veya teslim edilemeyen her türlü fon, ödeme ve PROGRAM ile ilgili diğer meblağların WORDEGO tarafından seçilecek bir yardım kuruluşuna bağışlanabileceğini kabul etmektesiniz.

10. Kamuya Açıklık

10.1. SİZ’in ad ve logonuz WORDEGO tarafından sunumlarda, pazarlama materyallerinde, müşteri ve referans listelerinde ve mali raporlarda kullanılabilecektir.
10.2. WORDEGO’nun MARKA ÖZELLİKLERİ’ni kullanmak isterseniz, yürürlükteki kanunlara ve SÖZLEŞME’ye uygun olmak kaydıyla bunları kullanabilirsiniz.
10.3. WEB ALANI’nızda WORDEGO’yu ve özelliklerini tanıtan; metin, logo, banner, video ya da animasyonlar yayımlayabilirsiniz.

11. Beyan ve Taahhütler

11.1. Taraflardan her biri; bu SÖZLEŞME tahtındaki ilgili haklarını icra ve ifa etmek ve kullanmak konusunda hak ve yetkiye sahip olduklarını ve bu amaçla gerekli önlemleri aldıklarını; ve geçerli tüm kanunlar, tüzükler, kurallar ve yönetmeliklere uymaya devam edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11.2. Ayrıca SİZ;
(a) en az 18 yaşında olduğunuzu ve sözleşmesel ilişkilere girmeye hukuken ehil olduğunuzu;
(b) SİZ’in tarafınızdan WORDEGO’ya temin edilen tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu ve bunları bu SÖZLEŞME’nin süresi boyunca bu şekilde tutacağınızı;
(c) HESAP’ınıza kaydettiğiniz WEB ALANI ile ilgili olarak SİZ’in kendi adınıza hareket ettiğinizi;
(d) her bir WEB ALANI’nın ve bunlarda görüntülenen her türlü materyalin; (i) geçerli kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olduğunu ve (ii) herhangi bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu hakları ihlal etmediğini ve ihlal etmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.3. SİZ, WORDEGO’nun REKLAM sunma teknolojisi, ARAMA teknolojisi, MARKA ÖZELLİKLERİ ve her türlü FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI da dahil olmak üzere, WORDEGO’nun PROGRAM’a ilişkin her türlü hak, mülkiyet ve menfaate münhasıran sahip olduğunu ve SİZ’in bu SÖZLEŞME’de açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, PROGRAM’a ilişkin hiçbir hak, mülkiyet veya menfaate sahip olmadığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.4. SİZ, herhangi bir WORDEGO hizmetini, yazılımını veya belgesini hiçbir suretle; değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi, bunlardan türev çalışma hazırlamayacağınızı, bunları kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacağınızı, bölmeyeceğinizi veya bunlardan başka şekilde kaynak kod türetmeyeceğinizi; veya PROGRAM’ın veya PROGRAM’a ilişkin mülkiyet haklarının kullanımı veya bunlara erişim yoluyla denk veya benzer bir hizmet veya ürün oluşturmayacağınızı veya oluşturma girişiminde bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.5. SİZ, WORDEGO hizmetleri, yazılımları veya belgelerine ekli bulunan veya bunlarda yer alan WORDEGO’nun telif hakkı bildirimi, MARKA ÖZELLİKLERİ veya diğer mülkiyet haklarını (REKLAM’lar, ARAMA pencereleri, ARAMA sonuçları dahil olmak üzere) ortadan kaldırmayacağınızı, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.6. SİZ, SÖZLEŞME hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda, TAZMİN EDİLEN KİŞİLER aleyhine ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülük, zarar ve masrafları (tazminat kararları ve hukuki ücretler de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

12. Bilgi Hakları

12.1. WORDEGO, http://www.wordego.com/tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan GİZLİLİK POLİTİKASI hükümleri çerçevesinde SİZ’e ve WEB ALANI’na ilişkin demografik bilgiler, iletişim bilgileri ve fatura bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm bilgileri saklayabilir ve kullanabilir.
12.2. WORDEGO’nun, SİZ’in PROGRAM’a katılımınızı onaylamak ve sağlamak amacıyla edindiği SİZ’inle ilgili şahsi belirleyici bilgileri, üçüncü kişilere devir ve ifşa edebileceğini kabul edersiniz. WORDEGO, aynı zamanda, tanık celbi, arama emirleri ve mahkeme emirleri gibi geçerli yasal işlemlere karşılık olarak veya kendi yasal haklarını tespit etmek veya kullanmak veya yasal taleplere karşı savunma yapmak amacıyla bilgi temin edebilir.
12.3. WORDEGO, WEB ALANI’na ilişkin içerik ve istatistikler ile WORDEGO tarafından toplanan benzer bilgiler de dahil olmak üzere, SİZ’inle ilgili bilgileri REKLAMCI’lar, iş ortakları, sponsorlar ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilir.

13. Çeşitli Hükümler

13.1. Bu SÖZLEŞME’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. Bu SÖZLEŞME’den doğan veya bu SÖZLEŞME ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf veya konuda münhasıran İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
13.2. Bu SÖZLEŞME, konusu itibariyle taraflar arasındaki anlaşmaların tümünü temsil etmekte olup, daha önce taraflar arasında bu konuda yapılmış olan tüm sözleşme, beyan veya düzenlemelerin yerine geçer.
13.3. WORDEGO’nun bu SÖZLEŞME’nin şart ve koşullarını, PROGRAM’ı ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nı her zaman değiştirebileceğini kabul etmektesiniz. Söz konusu değişikliklerin bildirilmesinden sonra PROGRAM’a katılmaya devam ederseniz, değişiklikleri kabul etmiş addedilirsiniz. Değişiklikleri kabul etmezseniz, SÖZLEŞME’yi Madde 5.2.’ye göre herhangi bir ceza olmaksızın sona erdirebilir ve PROGRAM’a katılımı durdurabilirsiniz.
13.4. Bu SÖZLEŞME tahtında herhangi bir hak veya yasal çözüm yolunun kullanılmaması veya kullanılmasında gecikilmesi, söz konusu hak veya yasal çözüm yolundan veya diğer herhangi bir hak veya yasal çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
13.5. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hak ve yasal çözüm yolları toplu olarak geçerlidir ve kanunen sahip olunan hak ve yasal çözüm yollarını hariç tutmaz.
13.6. Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, kanuna aykırılığı veya icra edilemezliği bu SÖZLEŞME’nin geri kalanının yürürlüğünü etkilemez.
13.7. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir hüküm, SÖZLEŞME’nin taraflar arasında herhangi bir ortaklık veya ortak girişim oluşturmaya veya herhangi bir amaçla herhangi bir tarafı diğer tarafın acentası olarak belirlemeye yönelik olduğu şeklinde yorumlanamaz. Taraflardan hiçbiri, hiçbir şekilde, herhangi bir amaçla diğer tarafı ilzam etme veya diğer taraf adına sözleşme akdetme veya diğer taraf aleyhine bir yükümlülük oluşturma yetkisine sahip değildir.
13.8. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir hüküm bu SÖZLEŞME’nin tarafları dışındaki başka bir kişi lehine herhangi bir hak veya başka bir menfaat oluşturmaz veya vermez.
13.9. Başka şekilde açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe, bu SÖZLEŞME tahtında SİZ’in göndereceğiniz her türlü bildirim, yazılı olarak destek@wordego.com adresine gönderilmelidir. WORDEGO tarafından gönderilecek bildirimler ise SİZ’in tarafınızdan HESAP’ınızda belirtilecek olan e-posta adresine gönderilmelidir.
13.10. Bu SÖZLEŞME tahtında sahip olduğunuz hakların hiçbirini devir veya temlik edemez veya tekrar satamazsınız. Bu yöndeki herhangi bir girişim bu SÖZLEŞME’nin WORDEGO’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin feshi ile sonuçlanabilir.
13.11. Yukarıdakilere bakılmaksızın, WORDEGO bu SÖZLEŞME’yi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ana şirketine, bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine devir veya temlik edebilir. WORDEGO dünya çapında kuruluşlar ile işbirliği ve ortaklıklar kurabilir. Bu şirketler WORDEGO’nun kendisi adına SİZ’e hizmet sunabilir. Bu şirketlerin bu hakka sahip olduğunu kabul edersiniz.
13.12. Bu SÖZLEŞME’nin zaman zaman değiştirilebilecek olan güncel şart ve koşullarına http://www.wordego.com/tr/yayinci-sartlari adresinden erişebilirsiniz.
13.13. Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları'nın bir kopyasını kendi kayıtlarınız için basmalısınız. WORDEGO SİZ’in SÖZLEŞME’yi akdettiğiniz tarihteki haliyle Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları'nın kaydını tutmayabilir.

1 Ağustos 2017

Wordego Reklamcıları Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları

Wordego Reklamcıları Çevrimiçi Programı’na katılım için kaydolmadan önce, lütfen bu şart ve koşulları dikkatle okuyunuz. Wordego Reklamcıları Çevrimiçi Programı’na kaydolmanız ve katılmanız, bu şart ve koşulları ve bunların sonucunda oluşan yasal hak ve yükümlülükleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şart ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen bu programa kaydolmayınız ve katılmayınız.

Bu şartlar ve koşullar, SİZ ve WORDEGO arasındaki yasal SÖZLEŞME’yi oluşturmaktadır. Bu şart ve koşulları kabul etmeniz halinde PROGRAM’a katılma hakkını elde edersiniz.

1. Açıklamalar

1.1. Tanımlar
(a) “WORDEGO”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili’ne 818518 ticaret sicil numarasıyla, Avcılar Vergi Dairesi’ne 620 054 70 29 vergi numarasıyla kayıtlı ve şirket merkezi İstanbul Teknokent Argem Binası No: 210 34320 Avcılar / İstanbul / Türkiye olan Metin Madenciliği Yazılımları Anonim Şirketi anlamına gelecektir.
(b) “SİZ”, PROGRAM’a katılmak için kayıt yaptıran ve bu amaçla HESAP açan kişi anlamına gelecektir.
(c) “SÖZLEŞME”, bu metinde yer alan şartlar ve koşullar ile metinde açıkça değinilen diğer belgeler anlamına gelecektir.
(d) “PROGRAM”, WORDEGO Reklamcıları Çevrimiçi Programı anlamına gelecektir.
(e) “HESAP”, SİZ’in tarafınızdan WORDEGO nezdinde oluşturulan çevrimiçi üyelik kaydı anlamına gelecektir.
(f) “WEB ALANI”, YAYINCI web sitesi/siteleri anlamına gelecektir.
(g) “ARAMA”, WORDEGO bilgi bankasında (veri tabanında) arama yapmak anlamına gelecektir.
(h) “REKLAM”, WEB ALAN’larında görüntülenmek üzere SİZ’in tarafınızdan temin edilerek HESAP’ınıza kaydedilen dijital reklamlar ve/veya diğer içerik anlamına gelecektir.
(i) “YAYINCI”, WEB ALANI’nda REKLAM yayımlayan web sitesi sahibi anlamına gelecektir.
(j) “MARKA ÖZELLİKLERİ”, WORDEGO’nun ticari unvanları, ticari markaları, hizmet markaları, logoları, alan adları ve diğer belirleyici marka özellikleri anlamına gelecektir.
(k) “FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI”, fikri mülkiyet hakları hukuku, patent hukuku, ticari marka hukuku, haksız rekabet hukuku, yayım hakları hukuku, gizlilik hakları hukuku ve diğer her türlü mülkiyet hakları ve bunlara ilişkin her türlü başvuru, yenileme, uzatma, düzeltme ve yeniden uygulamalar anlamına gelecektir.
(l) “GİZLİ BİLGİLER”, (i) PROGRAM ile ilgili tüm WORDEGO yazılımları, teknolojileri, programları, şartnameleri, malzemeleri, kuralları ve belgeleri; (ii) SİZ’e WORDEGO tarafından temin edilen, REKLAM performansına, ve/veya REKLAM’ları görüntüleyen veya tıklayan veya kupon bilgilerini dolduran veya kupon olarak kullanan kullanıcılara ilişkin bilgi ve istatistikler, ve (iii) WORDEGO tarafından yazılı olarak gizli veya eşdeğer bir niteleme ile tanımlanmış olan diğer her türlü bilgi anlamına gelecektir. GİZLİ BİLGİLER, SİZ veya WORDEGO tarafından herhangi bir ihlalde bulunulmaksızın kamuya açık hale gelen bilgileri veya kanunen ifşa edilmesi zorunlu kılınan bilgileri kapsamamaktadır.
(m) “MÜCBİR SEBEPLER”, grev, ayaklanma, isyan, yangın, sel, patlama, savaş, devlet tedbiri, işgücü şartları, deprem, doğal afetler; veya internet hizmetlerindeki kesintiler gibi WORDEGO’nun veya ana şirketinin, bağlı şirketlerinin veya iştiraklerinin kontrolü dışındaki olayları ifade edecektir.
(n) “PASİF HESAP”, WORDEGO’nun kayıtlarına göre 1 yıl veya daha uzun bir süre boyunca HESAP’ınıza girmediğiniz durumlarda HESAP’ınızın durumunu ifade edecektir.
(o) “TAZMİN EDİLEN KİŞİLER”, WORDEGO’yu, ana şirketini, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, acentelerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve ilişkili üçüncü kişileri (YAYINCI’lar, lisans verenler, lisans alanlar, danışmanlar, yükleniciler, v.s.) ifade edecektir.
1.2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, yazılı olarak yapılması gereken bir iletişime yapılan bir atıf, e-posta ile yapılan iletişimleri de içermektedir.
1.3. WORDEGO’nun takdir yetkisine yapılan herhangi bir atıf, mutlak takdir yetkisine yapılan bir atıf olup, SİZ’in buna itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

2. PROGRAM’a Katılım

2.1. Çevrimiçi olarak kaydolmanız, SİZ’in tarafınızdan PROGRAM’a katılmak için yapılan bir başvuru niteliği taşır. WORDEGO SİZ’in başvurunuzu kabul etmeme hakkına mutlak olarak sahiptir.
2.2. WORDEGO SİZ’in başvurunuzu kabul eder ise, PROGRAM’a katılmasını istediğiniz REKLAM’ı HESAP’ınıza kaydedeceksiniz. WORDEGO ilgili REKLAM'ı kendi takdir yetkisinde değerlendirdikten sonra onaylarsa, SİZ’in HESAP’ınız aracılığıyla seçtiğiniz tercihlerinize dayanarak, REKLAM’ı WEB ALANI’na yönlendirecektir.
2.3. WORDEGO, SÖZLEŞME’nin süresi boyunca herhangi bir zamanda SİZ’in tarafınızdan HESAP’ınıza kaydedilen herhangi bir REKLAM’ı gözden geçirebilir.
2.4. WORDEGO herhangi bir zamanda herhangi bir REKLAM’ı PROGRAM dışında tutabilir.
2.5. WORDEGO yazılı olarak onay vermedikçe, SİZ’in yalnızca bir HESAP’ınız olabilir. Birden fazla HESAP’a sahip olmanız halinde, WORDEGO bunları derhal ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

3. SİZ’in Sorumluluklarınız

3.1. SİZ’in HESAP’ınızdaki her türlü kullanımdan yalnızca SİZ sorumlusunuz. REKLAM’ların PROGRAM şartnamelerine uygun olmasından, içeriğinden, özelliklerinden, bakımından, işletmesinden ve taahhütlerinden yalnızca SİZ sorumlusunuz.
3.2. REKLAM’ların içeriği, özellikleri, bakımı, işletmesi veya taahhütleriyle ilişkili hiçbir husustan WORDEGO sorumlu değildir. Herhangi bir REKLAM’ın WEB ALANI’nın son kullanıcılarına uygun şekilde görüntülenmemesi halinde, WORDEGO SİZ’e bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.
3.3. WORDEGO, kendi takdirine bağlı olarak, bu SÖZLEŞME’yi ihlal edebilecek her türlü faaliyeti soruşturma hakkını saklı tutar. Bu tür bir soruşturmada iyi niyetli olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz.
3.4. REKLAM’ların ve MARKA ÖZELLİKLERİ’nin uygun şekilde sunulması, görüntülenmesi, izlenmesi ve rapor edilmesini sağlamak amacıyla WORDEGO tarafından temin edilecek tüm şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz.
3.5. Herhangi bir WEB ALANI’nda görüntülenen REKLAM’la ilgili her türlü iletişimi herhangi bir YAYINCI veya başka bir kişiye değil, sadece WORDEGO’ya yönlendirmeyi kabul etmektesiniz.

4. Yasaklı Kullanımlar

4.1. Aşağıda belirtilen eylemleri yapmayacak ve üçüncü kişilerin bunları yapmasına izin vermeyecek veya teşvik etmeyeceksiniz:
(a) Bu SÖZLEŞME’nin SİZ’in tarafınızdan ihlali üzerine WORDEGO’nun SÖZLEŞME’yi feshetmesinden sonra PROGRAM’ı kullanmak amacıyla yeni bir HESAP oluşturmak.
(b) WORDEGO’nun makul düşüncesine göre, WORDEGO’yu zayıf şekilde yansıtan veya başka şekilde WORDEGO’nun itibarını veya iyi niyetini zedeleyen herhangi bir eylemde bulunmak.
4.2. Aşağıda belirtilen REKLAM’lar bu PROGRAM çerçevesinde yasaklı içeriğe sahip REKLAM olarak kabul edilmektedir. Bu REKLAM’ları HESAP’ınıza kaydetmeyecek ve üçüncü kişilerin bunları yapmasına izin vermeyecek veya teşvik etmeyeceksiniz:
(a) REKLAM’ın tıklanmasıyla açılan sayfada yer alan ürün, hizmet ya da içerikle doğrudan alakalı olmayan REKLAM’lar.
(b) REKLAM’ın tıklanmasıyla otomatik olarak bir indirme işlemi başlatan REKLAM’lar.
(c) Girilmesi veya çıkılması zor açılış sayfalarına ait REKLAM’lar.
(d) Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
(e) Bir köprü sayfasına (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfasına) ilişkin REKLAM’lar.
(f) Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin REKLAM’lar.
(g) “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
(h) Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerindeki yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin REKLAM’lar.
(i) Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
(j) Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(k) Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
(l) Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik ürünlerin tanıtımını yapan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
(m) Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(n) Kumar veya kumarla alakalı ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(o) Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(p) Her tür pornografi ya da cinsel ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(r) Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikteki istisnai toplumsal olaylara) ilişkin REKLAM’lar.
(s) Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(t) Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin REKLAM’lar.
(u) Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin REKLAM’lar.
(v) Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin REKLAM’lar.
(y) Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(z) Yayınlandığı taktirde geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan REKLAM’lar.
(aa) Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(ab) Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(ac) WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden REKLAM’lar.
(ad) Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere, devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin REKLAM’lar.
(ae) Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
(af) Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin REKLAM’lar.
4.3. Madde 4.1. ve/veya 4.2.’nin ihlalinin veya ihlal girişiminin, bu SÖZLEŞME’nin esaslı şekilde ihlalini teşkil edeceğini ve WORDEGO’nun makul şekilde böyle bir ihlalden şüphe etmesi halinde REKLAM’ınızın veya HESAP’ınızın askıya alabileceğini kabul etmektesiniz.

5. SÖZLEŞME’nin Fesih ve İptali

5.1. PROGRAM dahilindeki herhangi bir REKLAM’ı görüntülemeyi, REKLAM’ı HESAP’ınızdan kaldırmak suretiyle, herhangi bir zamanda durdurabilirsiniz. Ancak bu durum SÖZLEŞME’yi sona erdirmeyecektir.
5.2. Bu SÖZLEŞME’yi, herhangi bir zamanda destek@wordego.com adresine yazılı bir bildirim göndermek suretiyle sebepsiz olarak sona erdirebilirsiniz. Bu durumda, bu SÖZLEŞME bildiriminizin WORDEGO tarafından alınmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sona erecektir.
5.3. WORDEGO, her zaman, PROGRAM’ın tamamı veya bir kısmını sona erdirebilir, bu SÖZLEŞME’yi feshedebilir, veya herhangi bir REKLAM’ın PROGRAM’ın tamamı veya bir kısmına katılımını askıya alabilir veya sona erdirebilir.
5.4. Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde; SÖZLEŞME’nin 3.1., 3.5., 4.1.(a), 4.1.(b), 6., 8.2., 8.3., 8.4., 9.5., 10., 11.3., 11.4., 11.6. ve 12. sayılı Maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

6. Gizlilik

GİZLİ BİLGİLER’i WORDEGO’nun yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, PROGRAM kapsamında gösterilen REKLAM miktarını ifşa edebilirsiniz.

7. Garanti Verilmemesi

7.1. WORDEGO, REKLAM’ların görüntülenmesinin veya tıklamasının veya kupon bilgilerinin doldurulmasının veya kupon olarak kullanılmasının miktarına veya zamanına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.
7.2. WORDEGO PROGRAM’ın daima erişilebilir olacağını garanti etmemektedir. Genel internet erişimi sorunlarından; ağlar veya sunuculardaki kesintilerden; ekipman, sistem veya yerel erişim hizmetlerindeki herhangi bir arızadan; daha önceden programlanmış bakımlardan; veya MÜCBİR SEBEPLER’den kaynaklanan nedenlerle PROGRAM’a erişim zaman zaman mümkün olmayabilir.

8. Yükümlülük Sınırlamaları

8.1. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin; (a) haksız fiil; (b) ölüm veya yaralanma; (c) mülkiyet veya zilyetliğe ilişkin zımni şartların ihlali; veya (d) kanunen engellenemeyecek veya sınırlandırılamayacak herhangi bir durumdan dolayı sorumluluğunu engellemez veya sınırlandırmaz.
8.2. (Madde 8.1.’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 8.4.’e tabi olmak kaydıyla), taraflardan hiçbiri; (a) gelir kaybından; (b) gerçek veya tahmini kârların kaybından; (c) para kullanımının kaybından; (d) iş kaybından; (e) fırsat kaybından; (f) iyi niyet kaybından; (g) itibar kaybından; (h) veri kaybından, zararından veya bozulmasından ve (i) nereden kaynaklandığına bakılmaksızın herhangi bir dolaylı veya sonuçsal kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.
8.3. (Madde 8.1.’de belirtilenler hariç olmak üzere ve Madde 8.4.’e tabi olmak kaydıyla), bu SÖZLEŞME kapsamında veya bu SÖZLEŞME ile bağlantılı olarak her iki tarafın sahip olduğu toplam yükümlülük hiçbir durumda söz konusu yükümlülüğün doğduğu en erken tarihten hemen önceki 12 aylık dönem içinde SİZ’in tarafınızdan WORDEGO’ya ödenen net meblağın %100’ünü aşamaz.
8.4. Madde 8.2. ve Madde 8.3., bu SÖZLEŞME’nin 3., 4., 6., 10. ve 11. sayılı Maddelerinin SİZ’in tarafınızdan ihlali nedeniyle doğan yükümlülükleriniz için uygulanmaz.
8.5. Taraflardan her biri, diğer tarafın bu SÖZLEŞME’yi, bu SÖZLEŞME’de belirtilen sınırlamalara ve yükümlülük istisnalarına dayanarak akdettiğini ve bu sınırlamaların taraflar arasındaki anlaşmanın temelini oluşturduğunu kabul etmektedir.
8.6. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin ve ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, taraflardan hiçbiri yükümlülüklerin MÜCBİR SEBEPLER nedeniyle yerine getirilememesinden veya yerine getirilmesindeki gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

9. Ödemeler

9.1. WORDEGO tarafından SİZE sunulan, WEB ALAN’larında REKLAM gösterimi hizmetinin karşılığı olarak, WORDEGO’ya hizmet bedeli ödeyeceksiniz. Söz konusu hizmet bedeli WEB ALAN’larında gösterilen REKLAM’ların geçerli gösterimi veya tıklanması veya kupon bilgilerinin doldurulması veya kupon olarak kullanılması miktarına göre belirlenecektir.
9.2. Hizmet bedeli, WORDEGO tarafından tamamen kendi takdir yetkisi doğrultusunda ve münhasıran WORDEGO tarafından tutulmakta olan kayıtlara dayanılarak hesaplanacaktır.
9.3. Taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılmadıkça, WEB ALANI’nda REKLAM gösterimi hizmetinin karşılığı olarak tarafınızdan yapılacak ödemeler, SİZ’in belirleyeceğiniz ödeme tutarları üzerinden ve peşin olarak yapılacaktır. WEB ALANI’nda REKLAM gösterimi hizmetinin verildiği süre boyunca, WORDEGO tarafından hesaplanacak hizmet bedeli HESAP’ınızdaki bakiyeden düşülecektir. Bakiyenizin sıfırın altına inmesi halinde, WORDEGO WEB ALANI’nda REKLAM gösterimi hizmetini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın durdurabilir.
9.4. WEB ALANI’nda REKLAM gösteriminin yapıldığı her takvim ayının sonunda, WORDEGO SİZ’e ilgili aya ilişkin hizmet bedeli tutarında fatura kesecektir.
9.5. Bu SÖZLEŞME’nin feshedilmesi halinde, WORDEGO hesabınızın kalan bakiyesini SİZ’e SÖZLEŞME’nin feshedildiği takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde geri ödeyecektir. Ancak hiçbir durumda Wordego 25 (TRL, USD veya EUR)'dan daha düşük bakiyeler için bir ödeme yapmayacaktır. Wordego bu tutarlardan daha düşük bakiyeleri idari masraflar karşılığı olarak tutabilir.
9.6. WORDEGO, bu SÖZLEŞME hükümleri kapsamında WORDEGO tarafından SİZ’e ödenmesi gereken herhangi bir meblağı SİZ’in WORDEGO’ya veya ana şirketine veya bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine ödemekle yükümlü olduğunuz diğer meblağlardan mahsup edebilir.
9.7. Doğru adresinizi, iletişim bilgilerinizi ve HESAP’ınız ile ilgili ödeme bilgilerini temin ve muhafaza etmekten SİZ sorumlusunuz. WORDEGO SİZ’in tarafınızdan temin edilen doğru veya tam olmayan iletişim veya hesap bilgileri nedeniyle geri dönen veya iptal edilen ödemelere ilişkin banka ücretlerini daha sonra yapılacak ödemelerden mahsup edebilir.
9.8. WORDEGO fiyatlandırma ve/veya ödeme yapısını herhangi bir zamanda tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak değiştirebilir.
9.9. PROGRAM kapsamında SİZ’e kesilen herhangi bir faturaya ya da yapılan herhangi bir ödemeye itirazınız olduğu takdirde, WORDEGO’ya (destek@wordego.com) söz konusu işlemden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekmektedir. WORDEGO’ya bu şekilde bir bildirimde bulunmamanız halinde, bu tür bir ihtilaflı faturaya ya da ödemeye ilişkin her türlü talepten feragat etmiş olursunuz.
9.10. WORDEGO tarafından SİZ’e ödenmesi gereken, ancak HESAP’ınızın PASİF HESAP’a dönüşmesi sebebiyle WORDEGO tarafından SİZ’e ödenemeyen veya teslim edilemeyen her türlü fon, ödeme ve PROGRAM ile ilgili diğer meblağların WORDEGO tarafından seçilecek bir yardım kuruluşuna bağışlanabileceğini kabul etmektesiniz.

10. Kamuya Açıklık

10.1. SİZ’in ad ve logonuz WORDEGO tarafından sunumlarda, pazarlama materyallerinde, müşteri ve referans listelerinde ve mali raporlarda kullanılabilecektir.
10.2. WORDEGO’nun MARKA ÖZELLİKLERİ’ni kullanmak isterseniz, yürürlükteki kanunlara ve SÖZLEŞME’ye uygun olmak kaydıyla bunları kullanabilirsiniz.

11. Beyan ve Taahhütler

11.1. Taraflardan her biri; bu SÖZLEŞME tahtındaki ilgili haklarını icra ve ifa etmek ve kullanmak konusunda hak ve yetkiye sahip olduklarını ve bu amaçla gerekli önlemleri aldıklarını; ve geçerli tüm kanunlar, tüzükler, kurallar ve yönetmeliklere uymaya devam edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11.2. Ayrıca SİZ;
(a) en az 18 yaşında olduğunuzu ve sözleşmesel ilişkilere girmeye hukuken ehil olduğunuzu;
(b) SİZ’in tarafınızdan WORDEGO’ya temin edilen tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu ve bunları bu SÖZLEŞME’nin süresi boyunca bu şekilde tutacağınızı;
(c) HESAP’ınıza kaydettiğiniz REKLAM’larla ilgili olarak SİZ’in kendi adınıza hareket ettiğinizi;
(d) her bir REKLAM’ın, REKLAM’ın tıklanmasıyla açılan web sitesinin içeriğinin ve bunlarda görüntülenen her türlü materyalin; (i) geçerli kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olduğunu ve (ii) herhangi bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu hakları ihlal etmediğini ve ihlal etmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.3. SİZ, WORDEGO’nun REKLAM sunma teknolojisi, ARAMA teknolojisi, MARKA ÖZELLİKLERİ ve her türlü FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI da dahil olmak üzere, WORDEGO’nun PROGRAM’a ilişkin her türlü hak, mülkiyet ve menfaate münhasıran sahip olduğunu ve SİZ’in bu SÖZLEŞME’de açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, PROGRAM’a ilişkin hiçbir hak, mülkiyet veya menfaate sahip olmadığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.4. SİZ, herhangi bir WORDEGO hizmetini, yazılımını veya belgesini hiçbir suretle; değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi, bunlardan türev çalışma hazırlamayacağınızı, bunları kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacağınızı, bölmeyeceğinizi veya bunlardan başka şekilde kaynak kod türetmeyeceğinizi; veya PROGRAM’ın veya PROGRAM’a ilişkin mülkiyet haklarının kullanımı veya bunlara erişim yoluyla denk veya benzer bir hizmet veya ürün oluşturmayacağınızı veya oluşturma girişiminde bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.5. SİZ, WORDEGO hizmetleri, yazılımları veya belgelerine ekli bulunan veya bunlarda yer alan WORDEGO’nun telif hakkı bildirimi, MARKA ÖZELLİKLERİ veya diğer mülkiyet haklarını (REKLAM’lar, ARAMA pencereleri, ARAMA sonuçları dahil olmak üzere) ortadan kaldırmayacağınızı, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
11.6. SİZ, SÖZLEŞME hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda, TAZMİN EDİLEN KİŞİLER aleyhine ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülük, zarar ve masrafları (tazminat kararları ve hukuki ücretler de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

12. Bilgi Hakları

12.1. WORDEGO, http://www.wordego.com/tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan GİZLİLİK POLİTİKASI hükümleri çerçevesinde SİZ’e ve REKLAM’a ilişkin demografik bilgiler, iletişim bilgileri ve fatura bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm bilgileri saklayabilir ve kullanabilir.
12.2. WORDEGO’nun, SİZ’in PROGRAM’a katılımınızı onaylamak ve sağlamak amacıyla edindiği SİZ’inle ilgili şahsi belirleyici bilgileri, üçüncü kişilere devir ve ifşa edebileceğini kabul edersiniz. WORDEGO, aynı zamanda, tanık celbi, arama emirleri ve mahkeme emirleri gibi geçerli yasal işlemlere karşılık olarak veya kendi yasal haklarını tespit etmek veya kullanmak veya yasal taleplere karşı savunma yapmak amacıyla bilgi temin edebilir.
12.3. WORDEGO, REKLAM’a ilişkin içerik ve istatistikler ile WORDEGO tarafından toplanan benzer bilgiler de dahil olmak üzere, SİZ’inle ilgili bilgileri YAYINCI’lar, iş ortakları, sponsorlar ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilir.

13. Çeşitli Hükümler

13.1. Bu SÖZLEŞME’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. Bu SÖZLEŞME’den doğan veya bu SÖZLEŞME ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf veya konuda münhasıran İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
13.2. Bu SÖZLEŞME, konusu itibariyle taraflar arasındaki anlaşmaların tümünü temsil etmekte olup, daha önce taraflar arasında bu konuda yapılmış olan tüm sözleşme, beyan veya düzenlemelerin yerine geçer.
13.3. WORDEGO’nun bu SÖZLEŞME’nin şart ve koşullarını, PROGRAM’ı ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nı her zaman değiştirebileceğini kabul etmektesiniz. Söz konusu değişikliklerin bildirilmesinden sonra PROGRAM’a katılmaya devam ederseniz, değişiklikleri kabul etmiş addedilirsiniz. Değişiklikleri kabul etmezseniz, SÖZLEŞME’yi Madde 5.2.’ye göre herhangi bir ceza olmaksızın sona erdirebilir ve PROGRAM’a katılımı durdurabilirsiniz.
13.4. Bu SÖZLEŞME tahtında herhangi bir hak veya yasal çözüm yolunun kullanılmaması veya kullanılmasında gecikilmesi, söz konusu hak veya yasal çözüm yolundan veya diğer herhangi bir hak veya yasal çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
13.5. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hak ve yasal çözüm yolları toplu olarak geçerlidir ve kanunen sahip olunan hak ve yasal çözüm yollarını hariç tutmaz.
13.6. Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, kanuna aykırılığı veya icra edilemezliği bu SÖZLEŞME’nin geri kalanının yürürlüğünü etkilemez.
13.7. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir hüküm, SÖZLEŞME’nin taraflar arasında herhangi bir ortaklık veya ortak girişim oluşturmaya veya herhangi bir amaçla herhangi bir tarafı diğer tarafın acentası olarak belirlemeye yönelik olduğu şeklinde yorumlanamaz. Taraflardan hiçbiri, hiçbir şekilde, herhangi bir amaçla diğer tarafı ilzam etme veya diğer taraf adına sözleşme akdetme veya diğer taraf aleyhine bir yükümlülük oluşturma yetkisine sahip değildir.
13.8. Bu SÖZLEŞME’de yer alan hiçbir hüküm bu SÖZLEŞME’nin tarafları dışındaki başka bir kişi lehine herhangi bir hak veya başka bir menfaat oluşturmaz veya vermez.
13.9. Başka şekilde açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe, bu SÖZLEŞME tahtında SİZ’in göndereceğiniz her türlü bildirim, yazılı olarak destek@wordego.com adresine gönderilmelidir. WORDEGO tarafından gönderilecek bildirimler ise SİZ’in tarafınızdan HESAP’ınızda belirtilecek olan e-posta adresine gönderilmelidir.
13.10. Bu SÖZLEŞME tahtında sahip olduğunuz hakların hiçbirini devir veya temlik edemez veya tekrar satamazsınız. Bu yöndeki herhangi bir girişim bu SÖZLEŞME’nin WORDEGO’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin feshi ile sonuçlanabilir.
13.11. Yukarıdakilere bakılmaksızın, WORDEGO bu SÖZLEŞME’yi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ana şirketine, bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine devir veya temlik edebilir. WORDEGO dünya çapında kuruluşlar ile işbirliği ve ortaklıklar kurabilir. Bu şirketler WORDEGO’nun kendisi adına SİZ’e hizmet sunabilir. Bu şirketlerin bu hakka sahip olduğunu kabul edersiniz.
13.12. Bu SÖZLEŞME’nin zaman zaman değiştirilebilecek olan güncel şart ve koşullarına http://www.wordego.com/tr/reklamci-sartlari adresinden erişebilirsiniz.
13.13. Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları'nın bir kopyasını kendi kayıtlarınız için basmalısınız. WORDEGO SİZ’in SÖZLEŞME’yi akdettiğiniz tarihteki haliyle Çevrimiçi Kullanım Şartları ve Koşulları'nın kaydını tutmayabilir.

1 Ağustos 2017