Yardım Merkezi | Wordego ​​

Yardım Merkezi

Sorularınız ve Cevapları

Reklamcı Yardım Merkezi

Wordego nedir?
Wordego, online reklamların otomatik olarak alınıp satılması konusunda reklamcı ve yayıncılara tam kapsamlı teknoloji çözümleri sunan bir online reklam networküdür.
Wordego internet reklamcılarına ne sağlar?
Wordego internet reklamcılarına, web siteleri ve mobil uygulamalarda müşterilerini online hedefleyen reklamlar göstermelerini ve reklam yatırımlarının geri dönüşünü maksimize etmelerini sağlar.
Wordego web yayıncılarına ne sağlar?
Wordego web yayıncılarına, site ve uygulamalarında ziyaretçilerini online hedefleyen reklamlar yayınlamalarını ve gerçek zamanlı açık artırma sistemiyle maksimum reklam kazancı elde etmelerini sağlar.
Wordego’da hangi reklam modelleri vardır?
Wordego’da biri tıklama (CPC), diğeri görüntülenme (CPM) başına ücretlendirilen iki reklam modeli vardır.

CPC reklamlar tıklandıklarında, CPM reklamlar görüntülendiklerinde* ücretlendirilirler.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
CPC reklam modeli nedir?
CPC, “Tıklama Başına Maliyet” anlamına gelir. CPC reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her tıklandıklarında, tıklama başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler.
CPM reklam modeli nedir?
CPM, “Bin Gösterim Başına Maliyet" anlamına gelir. CPM reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her görüntülendiklerinde*, bin gösterim başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
eCPM raporlama modeli nedir?
eCPM, “Etkin Bin Gösterim Başına Maliyet” anlamına gelir. eCPM raporlama modelinde, CPM ve CPC reklamlarınızın toplam maliyeti, “Bin Gösterim Başına Maliyet” cinsinden tek kalemde raporlanır.
Gerçek zamanlı açık artırma (RTB) nedir ve kampanyama ne sağlar?
Gerçek zamanlı açık artırma (RTB), web sayfasındaki her bir reklam alanının, sayfanın yüklenme süresi kadar bir süre zarfında, en yüksek birim fiyatı teklif eden reklamverene satılmasıdır.

Wordego, web sitelerinde gösterilecek olan reklamları belirlerken pek çok kritere göre ve anlık olarak seçim yapar.

Buna göre web sitelerinde gösterilecek olan her (CPM ya da CPC) reklam; sitenin kategorisi, sayfanın içeriği, reklamı görüntüleyen ziyaretçinin konumu, ziyaretçinin bir yeniden hedefleme ya da yeniden pazarlama koşuluna tabi olup olmadığı gibi pek çok kritere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Sistem, bütün gösterim kriterlerini sağlayan (CPM ya da CPC) reklamlar arasından hangisinin gösterileceğini belirlerken, reklamları gerçek zamanlı açık artırma sisteminde birbiriyle yarıştırır ve sitelerde daima "Performans Katsayısı" (Birim Fiyatı x Tıklanma Oranı) en yüksek reklamların gösterilmelerini sağlar.
Online reklam hedeflemesi nedir ve kampanyama ne sağlar?
Online reklam hedeflemesi; markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle buluşturmak için gerçek zamanlı dijital hedefleme tekniklerinin kullanılmasıdır.

Wordego;

- içerik hedefleme,
- konum hedefleme,
- yeniden hedefleme, ve
- yeniden pazarlama

tekniklerini kullanarak online reklam hedeflemesi yapar.

Wordego, online reklam hedeflemesi yoluyla, reklamlarınızı sadece hedef kitlenize göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
İçerik hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
İçerik hedefleme, kişiyi bulunduğu web sayfasının içeriğiyle ilişkili ürün ve hizmetlerle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir.

Wordego, metin madenciliği (text mining) teknikleri kullanarak, web sitelerinin kategorilerini ve web sayfalarının içeriğini online tespit eder ve reklamlarınızı yalnız seçtiğiniz kategorideki sitelerde ve belirlediğiniz içerikteki sayfalarda göstermenize olanak tanır.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren site ve sayfalarda göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
Konum hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
Konum hedefleme, markaları hizmet alanlarındaki müşterilerle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir.

Wordego, web sitesi ziyaretçilerinin coğrafi konumunu online tespit eder ve reklamlarınızı sadece belirlediğiniz yerleşim bölgelerinde bulunan kişilere göstermenize olanak tanır.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece hizmet alanınızda bulunan mevcut ya da potansiyel müşterilerinize göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
Yeniden hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
Yeniden hedefleme, markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir.

Wordego, daha önce reklamlarınıza tıklayarak ürün ve hizmetlerinize olan ilgisini ortaya koyan kişileri web sitelerinde takip eder ve reklamlarınızı bu kişilere düzenli olarak yeniden gösterir.

Bu sayede Wordego tüketicilerin markanız hakkındaki karar süreçlerini olumlu yönde etkilemenize katkıda bulunur ve onları web sitenize yeniden çekebilmenizi sağlar.
Yeniden pazarlama nedir ve kampanyama ne sağlar?
Yeniden pazarlama, markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle yeniden buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir.

Wordego, web sitenizin ürün ve hizmet sayfalarını ziyaret etmiş olan kişileri web sitelerinde takip eder ve ilgili sayfalardaki ürün ve hizmetlerin reklamlarını düzenli olarak yeniden gösterir.

Bu sayede potansiyel veya mevcut müşterilerinizle iletişimde kalmanızı, onlara kişiye özel reklamlar gösterebilmenizi ve onları web sitenize yeniden çekerek istenilen eyleme yönlendirebilmenizi sağlar.
Bir reklam kampanyasını nasıl oluşturabilirim?
Bir reklam kampanyası oluşturmak için, Wordego Yönetim Paneli’ndeki “Kampanya Oluşturma” sayfasına girmeniz gerekir.

“Kampanya Oluşturma” sayfasında;

1. Kampanyanızı isimlendirebilir,
2. Kampanyanızdaki reklamların gösterim modelini, gösterim süresini, gösterim zamanını ve günlük bütçesini belirleyebilir,
3. Reklamlarınızın hangi kategorilerdeki sitelerde, hangi içeriğe sahip sayfalarda ve nerede bulunan internet kullanıcılarına gösterileceğini seçebilir,
4. Reklamlarınızın bir yeniden hedefleme ya da yeniden pazarlama koşuluna tabi olup olmayacağını belirleyebilir,
5. Reklamlarınızın hangi web sitelerinde gösterileceğini veya gösterilmeyeceğini seçebilir,
6. Reklamlarınızın gösterim veya tıklama başına birim fiyatlarını belirleyebilirsiniz.

Tercihlerinizi belirledikten sonra “Kaydet” butonuna bastığınızda kampanyanız oluşturulur ve reklam eklenmeye hazır hale gelir.
Reklam modelimi nasıl belirlemeliyim?
CPC reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her tıklandıklarında, tıklama başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler. Hedef kitlenizi web sitenize yönlendirmeyi amaçladığınız durumlarda, CPC reklam modelini seçmeniz uygun olabilir.

CPM reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her görüntülendiklerinde*, bin gösterim başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler. Marka bilinirliğini artırmayı amaçladığınız durumlarda, CPM reklam modelini seçmeniz uygun olabilir.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
CPM reklamların görüntülenmiş sayılma kriteri nedir?
Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
Reklamlarımın gösterileceği tarihleri nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği tarihleri belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Süre Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölüme gireceğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri, kampanyanızdaki reklamların gösterileceği tarih aralığını belirler.

“Süre Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği gün ve saatleri nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği gün ve saatleri belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Gün ve Saat Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde gösterileceğini belirler.

“Gün ve Saat Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir gün veya saat sınırlaması olmaksızın gösterilirler.
Kampanyamın bütçesini nasıl sınırlayabilirim?
Kampanyanızın bütçesini sınırlamak için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Bütçe Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızın günlük ya da haftalık bütçe sınırını belirler.

“Bütçe Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir bütçe sınırlaması olmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği web sitesi kategorilerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği web sitesi kategorilerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Site Kategorisi Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların hangi kategorilerdeki web sitelerinde gösterileceğini belirler.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren sitelerde göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Site Kategorisi Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir site kategorisi hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği sayfa içeriklerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği sayfa içeriklerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Sayfa İçeriği Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların hangi içeriğe sahip web sayfalarında gösterileceğini belirler.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren sayfalarda göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Sayfa İçeriği Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir sayfa içeriği hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın birlikte gösterileceği veya gösterilmeyeceği kelimeleri nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın belirli kelimelerin yer aldığı sayfalarda gösterilmelerini veya gösterilmemelerini sağlamak için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Kelime Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların hangi kelimeleri içeren veya içermeyen web sayfalarında gösterileceğini belirler.

Bu sayede, reklamlarınızın sadece belirli kelimelerin yer aldığı sayfalarda gösterilmelerini veya gösterilmemelerini sağlayarak, reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Kelime Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir kelime hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği yerleşim bölgelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği yerleşim bölgelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Konum Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz yerleşim bölgelerinde bulunan kişilere gösterilmelerini sağlar.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece hizmet alanınızda bulunan mevcut ya da potansiyel müşterilerinize göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Konum Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir yerleşim bölgesi hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarıma daha önce tıklayan kişileri hedefleyerek nasıl reklam gösterebilirim?
Reklamlarınıza daha önce tıklayan kişileri hedefleyerek reklam göstermek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Yeniden Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bunu yaptığınızda, Wordego, reklamlarınıza tıklayan kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı’ndaki web sitelerinde gezerlerken reklamlarınızı 24 saat süreyle ücretsiz olarak yeniden gösterir.

Bu sayede, markanıza ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin karar süreçlerini etkileyebilir ve onları web sitenize yeniden çekebilirsiniz.

“Yeniden Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız yeniden hedefleme fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Web sitemin belirli bir sayfasına giren kişileri hedefleyerek nasıl reklam gösterebilirim?
Web sitenizin belirli bir sayfasına giren kişileri hedefleyerek reklam göstermek için;

1. “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Yeniden Pazarlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz,
2. Bu kişilere göstermek istediğiniz reklamları “Display Reklam Ekleme” sayfasından kampanyanıza eklemeniz, ve
3. “Display Kampanyalarım” sayfasından alacağınız "Yeniden Pazarlama Kodunu" sayfa kodlarınızın body tag'i içine yapıştırmanız gerekir.
Örnek: <body>yeniden pazarlama kodu</body>

Bunu yaptığınızda, Wordego sayfanızı ziyaret eden kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı'ndaki web sitelerinde gezerlerken sayfanızla ilişkili reklamları (sadece bu kişilere) yeniden gösterir.

Bu sayede, ürün ve hizmetlerinize ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin aklında kalabilir ve onları ilgili sayfanıza yeniden çekebilirsiniz.

“Yeniden Pazarlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız yeniden pazarlama fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Reklam harcamalarımın dönüşümünü nasıl takip edebilirim?
Reklam harcamalarınızın dönüşümünü takip etmek için;

1. “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Dönüşüm Takibi” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz, ve
2. Bu bölümden alacağınız "Dönüşüm Takip Kodunu" web sitenizin dönüşüm (satış, üyelik, vs.) sayfası kodlarının body tag'i içine yapıştırmanız gerekir.
Örnek: <body>dönüşüm takip kodu</body>

Bunu yaptığınızda, Wordego, reklamlarınıza tıklayan kişileri internette takip eder ve web sitenizde gerçekleştirdikleri dönüşümleri “Raporlarım” sekmesindeki “Dönüşüm Raporu” bölümünde raporlar.

Bu sayede, reklam harcamalarınızın geri dönüşünü takip edebilir ve ölçebilirsiniz.

“Dönüşüm Takibi” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız dönüşüm takip fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği web sitelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterilmesini istediğiniz web sitelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Web Sitesi Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz web sitelerinde gösterilmelerini sağlar.

Bu sayede, reklamlarınızı sadece belirli sitelerde göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Web Sitesi Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir web sitesi hedeflemesi yapılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterilmeyeceği web sitelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterilmesini istemediğiniz web sitelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Web Sitesi Engelleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir.

Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların belirlediğiniz web sitelerinde gösterilmemelerini sağlar.

Bu sayede, reklamlarınızı belirli sitelerde göstermeyerek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz.

“Web Sitesi Engelleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir web sitesi engellemesi yapılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın tıklama veya gösterim başına birim fiyatını nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın tıklama veya gösterim başına birim fiyatını “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Reklam Birim Fiyatı” bölümünde belirleyebilirsiniz.

Reklamlarınızın tıklama veya gösterim başına birim fiyatının benzer gösterim kriterlerine sahip diğer reklamlardan yüksek olması, reklamlarınızın öncelikle ve daha çok gösterilmelerine yardımcı olur.

Ancak bu tek başına yeterli bir koşul değildir. Benzer gösterim kriterlerine sahip reklamlar arasından öncelikle ve daha çok gösterilecek olan, "Performans Katsayısı" (Birim Fiyatı x Tıklanma Oranı) en yüksek olan reklamdır.
Kampanyama nasıl display reklam ekleyebilirim?
Kampanyanıza display reklam eklemek için;

1. Wordego Yönetim Paneli'ndeki “Display Reklam Ekleme” sayfasına girmeniz,
2. Reklam eklemek istediğiniz kampanyayı ve reklamın boyutunu seçmeniz,
3. Reklamın dosya tipini seçerek platforma yüklemeniz, veya kod olarak sayfaya yapıştırmanız, veya "Yeni Reklam Oluşturma" seçeneğini kullanarak yeni bir reklam bannerı oluşturmanız,
4. Reklama tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini belirlemeniz, ve
5. Reklamın gösterileceği mecraların türünü seçmeniz gerekir.

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna bastığınızda reklamınız kampanyanıza eklenir.

Bu şekilde kayıt oluşturduğunuzda, reklamınızın uygunluğu Wordego yetkilileri tarafından incelenir ve incelemenin sonucu 24 saat içinde tarafınıza bildirilir.
Kampanyama hangi boyutlarda display reklam ekleyebilirim?
Kampanyanıza aşağıdaki boyutlarda display reklam ekleyebilirsiniz:

- (970x250) İlan tahtası
- (970x90) Büyük leaderboard
- (728x90) Leaderboard
- (468x60) Banner
- (336x280) Büyük dikdörtgen
- (320x100) Büyük mobil banner
- (320x50) Mobil leaderboard
- (300x600) Yarım sayfa
- (300x250) Ortaboy dikdörtgen
- (250x250) Kare
- (160x600) Geniş dikey
- (120x600) Dikey
Kampanyamda hangi display reklam boyutlarını kullanmalıyım?
İstatistiklere göre, en yüksek performans sağladığını tespit ettiğimiz display reklam boyutları şunlardır:

- (336x280) Büyük dikdörtgen
- (160x600) Geniş dikey
- (728x90) Leaderboard
- (320x100) Büyük mobil banner

Kampanyanızda bu reklam boyutlarını öncelikle tercih etmeniz, kampanyanızın performansını önemli ölçüde artırabilir.
Kampanyama ekleyeceğim reklamların dosya formatları ne olmalıdır?
Kampanyanıza ekleyeceğiniz reklamların dosya formatları; .swf, .jpg, .bmp veya .gif olmalıdır.
Kampanyama ekleyeceğim reklamların dosya boyutları ne olmalıdır?
Kampanyanıza ekleyeceğiniz reklamların dosya boyutu en fazla 150 KB olmalıdır.
Reklamlarıma tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınıza tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini “Display Reklam Ekleme” sayfasındaki “Hedef URL Adresi” bölümünde belirleyebilirsiniz.

1. Reklamınızın dosya tipi; .jpg, .bmp veya .gif formatında ise hedef URL adresini http://www.ornek.com formatında,
2. Reklamınızın dosya tipi swf formatında ise hedef URL adresini clickTAG URL formatında (<embed src="banner.swf?clickTAG=http://ornek.com">) girmeniz gerekir.
Reklamlarımın gösterileceği mecraların türünü nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği mecraların türünü (web ve mobil / sadece mobil) “Display Reklam Ekleme” sayfasındaki “Reklam Mecrası” bölümünde belirleyebilirsiniz.
Reklamımın kabul edilmemesinin nedeni nedir?
Reklamınızın kabul edilmemesinin muhtemel nedenleri; reklamınızın veya yönlendirilmekte olduğu web sitesinin Wordego Reklamcı Sözleşmesi hükümlerine aykırı olması, reklamınızın görsel özelliklerinin bozuk olması veya reklamınızın clickTAG parametresinin hatalı olmasıdır.

Reklamınızın onaylanmamasının nedeninin konuya ilişkin olarak tarafınıza gönderilen e-postada belirtilmiş olması gerekir.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra reklamınızı kampanyanıza yeniden ekleyebilirsiniz.
Wordego Yönetim Paneli'nde raporlanan verilerin güncellenme sıklığı nedir?
Wordego'da tüm işlemler online gerçekleştirilir ve raporlanır. Yönetim panelinizde raporlanan veriler, sayfaya girdiğiniz andaki değerleri yansıtmaktadır.
Hesabıma nasıl kredi yükleyebilirim?
Hesabınıza kredi yüklemek için;

1. Wordego Yönetim Paneli’ndeki “Kredi Yükleme” sayfasına girmeniz,
2. Yüklemek istediğiniz kredi tutarını belirlemeniz, ve
3. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçmeniz gerekir.

Kredi kartıyla ödeme yöntemini seçerseniz, “Garanti Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfasına" yönlendirilirsiniz. Burada, ödeme işleminizi bankanın 3D Secure sertifikalı sanal pos altyapısını kullanarak güven içinde gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme tutarı anında hesabınıza aktarılır.

Banka havalesiyle ödeme yöntemini seçerseniz, size sağlanan referans numarasını belirterek Wordego'nun banka hesabına ödeme yapmanız gerekir. Ödeme işleminin ardından "Onayla" butonuna bastığınızda, işleminiz Wordego yetkilileri tarafından incelenir ve ödeme tutarı 24 saat içinde hesabınıza aktarılır.
Wordego benden kredi kartı bilgisi ister mi?
Wordego, kullanıcılarından hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi talep etmez.

Wordego kullanıcıları, kredi kartıyla ödeme aşamasında “Garanti Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfasına" yönlendirilir ve ödeme işlemlerini bankanın 3D Secure sertifikalı sanal pos altyapısını kullanarak güven içinde gerçekleştirirler.
Reklam harcamalarım ne zaman faturalandırılır?
Reklam harcamalarınıza ilişkin faturalar her ayın son günü, aylık olarak düzenlenir.
Yasaklı reklamlar nelerdir?
Wordego Reklamcı Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yasaklı oldukları kabul edilen reklamlar şunlardır:

1. REKLAM’ın tıklanmasıyla açılan sayfada yer alan ürün, hizmet ya da içerikle doğrudan alakalı olmayan REKLAM’lar.
2. REKLAM’ın tıklanmasıyla otomatik olarak bir indirme işlemi başlatan REKLAM’lar.
3. Girilmesi veya çıkılması zor açılış sayfalarına ait REKLAM’lar.
4. Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
5. Bir köprü sayfasına (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfasına) ilişkin REKLAM’lar.
6. Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin REKLAM’lar.
7. “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
8. Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerindeki yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin REKLAM’lar.
9. Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
10. Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
11. Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
12. Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik ürünlerin tanıtımını yapan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.
13. Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
14. Kumar veya kumarla alakalı ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
15. Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
16. Her tür pornografi ya da cinsel ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
17. Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikteki istisnai toplumsal olaylara) ilişkin REKLAM’lar.
18. Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
19. Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin REKLAM’lar.
20. Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin REKLAM’lar.
21. Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin REKLAM’lar.
22. Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
23. Yayınlandığı taktirde geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan REKLAM’lar.
24. Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
25. Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
26. WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden REKLAM’lar.
27. Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere, devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin REKLAM’lar.
28. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.
29. Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin REKLAM’lar.
Yasaklı reklam gösterimlerinin sonuçları nelerdir?
Hesabınızda yasaklı reklam gösterimi yapıldığının tespit edilmesi halinde, reklamınız ve/veya kampanyanız ve/veya hesabınız herhangi bir uyarı yapılmaksızın askıya alınır.

Reklamınız askıya alınırsa, gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.

Kampanyanız askıya alınırsa, kampanyanızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.

Hesabınız askıya alınırsa, hesabınızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve hesabınızla birlikte tüm kampanya ve reklamlarınız Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.

Hesabınızın askıya alınırsa, hesabınızda bulunan kredi bakiyesi hesabınızın askıya alındığı takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla iade edilir.
Reklamım askıya alınırsa ne olur?
Reklamınız askıya alınırsa, gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Kampanyam askıya alınırsa ne olur?
Kampanyanız askıya alınırsa, kampanyanızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Hesabım askıya alınırsa ne olur?
Hesabınız askıya alınırsa, hesabınızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve hesabınızla birlikte tüm kampanya ve reklamlarınız Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Hesabım askıya alınırsa hesabımda bulunan kredi bakiyesine ne olur?
Hesabınızın askıya alınırsa, hesabınızda bulunan kredi bakiyesi hesabınızın askıya alındığı takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla iade edilir.

Ancak hiçbir durumda Wordego 25 (TRL, USD veya EUR)'dan daha düşük bakiyeler için bir ödeme yapmayacaktır. Wordego bu tutarlardan daha düşük bakiyeleri idari masraflar karşılığı olarak tutabilir.
Hesabımı kurumsal hesaptan bireysel hesaba nasıl çevirebilirim?
Hesabınızın kurumsal hesaptan bireysel hesaba çevrilebilmesi için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndererek talepte bulunmanız gerekir.
Akabinde işlemleriniz en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
Hesabımı bireysel hesaptan kurumsal hesaba nasıl çevirebilirim?
Hesabınızın bireysel hesaptan kurumsal hesaba çevrilebilmesi için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndererek talepte bulunmanız gerekir.
Akabinde işlemleriniz en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
Kurumsal hesap sahibi unvanımı nasıl değiştirebilirim?
Kurumsal hesap sahibi unvanınızın değiştirilebilmesi için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndererek talepte bulunmanız gerekir.
Akabinde işlemleriniz en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
Bireysel hesap sahibimi nasıl değiştirebilirim?
Bireysel hesap sahibinizin değiştirilebilmesi için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndererek talepte bulunmanız gerekir.
Akabinde işlemleriniz en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
Hesabımın para birimini değiştirebilir miyim?
Wordego hesabınızı oluştururken belirlemiş olduğunuz para birimi daha sonra değiştirilememektedir.
Hesabımı nasıl kapatabilirim?
Hesabınızı kapatmak için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndermeniz ve hesabınızın kapatılmasını talep etmeniz gerekir. Hesabınız bildiriminizin alınmasından itibaren 10 iş günü içinde kapatılır.
Hesabımı kapatırsam hesabımda bulunan kredi bakiyesine ne olur?
Hesabınızı kapatırsanız, hesabınızda bulunan kredi bakiyesi hesabınızın kapatıldığı takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla iade edilir.

Ancak hiçbir durumda Wordego 25 (TRL, USD veya EUR)'dan daha düşük bakiyeler için bir ödeme yapmayacaktır. Wordego bu tutarlardan daha düşük bakiyeleri idari masraflar karşılığı olarak tutabilir.