Yardım Merkezi | Wordego ​​

Yardım Merkezi

Sorularınız ve Cevapları

Reklamcı Yardım Merkezi

Wordego nedir?
Wordego, internet reklamcıları ve web yayıncılarının gerçek zamanlı hedeflenmiş dijital reklam alışverişi yapabilmelerini sağlayan bir online reklam networküdür.
Wordego internet reklamcılarına ne sağlar?
Wordego internet reklamcılarına, web siteleri ve mobil uygulamalarda müşterilerini online hedefleyen reklamlar göstermelerini ve reklam yatırımlarının geri dönüşünü maksimize etmelerini sağlar.
Wordego web yayıncılarına ne sağlar?
Wordego web yayıncılarına, site ve uygulamalarında ziyaretçilerini online hedefleyen reklamlar yayınlamalarını ve gerçek zamanlı açık artırma sistemiyle maksimum reklam kazancı elde etmelerini sağlar.
Wordego’da hangi reklam modelleri vardır?
Wordego’da biri tıklama (CPC), diğeri görüntülenme (CPM) başına ücretlendirilen iki reklam modeli vardır. CPC reklamlar tıklandıklarında, CPM reklamlar görüntülendiklerinde* ücretlendirilirler.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
CPC reklam modeli nedir?
CPC, “Tıklama Başına Maliyet” anlamına gelir. CPC reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her tıklandıklarında, tıklama başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler.
CPM reklam modeli nedir?
CPM, “Bin Gösterim Başına Maliyet" anlamına gelir. CPM reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her görüntülendiklerinde*, bin gösterim başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
Online reklam hedeflemesi nedir ve kampanyama ne sağlar?
Online reklam hedeflemesi; markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle buluşturmak için gerçek zamanlı dijital hedefleme tekniklerinin kullanılmasıdır. Wordego; içerik hedefleme, konum hedefleme, yeniden hedefleme ve yeniden pazarlama tekniklerini kullanarak online reklam hedeflemesi yapar. Wordego, online reklam hedeflemesi yoluyla, reklamlarınızı sadece hedef kitlenize göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
İçerik hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
İçerik hedefleme, kişiyi bulunduğu web sayfasının içeriğiyle ilişkili ürün ve hizmetlerle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir. Wordego, metin madenciliği (text mining) teknikleri kullanarak, web sitelerinin kategorilerini ve web sayfalarının içeriğini online tespit eder ve reklamlarınızı yalnız seçtiğiniz kategorideki sitelerde ve belirlediğiniz içerikteki sayfalarda göstermenize olanak tanır. Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren site ve sayfalarda göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
Konum hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
Konum hedefleme, markaları hizmet alanlarındaki müşterilerle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir. Wordego, web sitesi ziyaretçilerinin coğrafi konumunu online tespit eder ve reklamlarınızı sadece belirlediğiniz yerleşim bölgelerinde bulunan kişilere göstermenize olanak tanır. Bu sayede, reklamlarınızı sadece hizmet alanınızda bulunan mevcut ya da potansiyel müşterilerinize göstererek reklam bütçesinden tasarruf etmenizi ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırmanızı sağlar.
Yeniden hedefleme nedir ve kampanyama ne sağlar?
Yeniden hedefleme, markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir. Wordego, reklamlarınıza tıklayan kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı’ndaki web sitelerinde gezerlerken reklamlarınızı 24 saat süreyle ücretsiz olarak yeniden gösterir. Bu sayede, markanıza ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin karar süreçlerini etkileyebilmenizi ve onları web sitenize yeniden çekebilmenizi sağlar.
Yeniden pazarlama nedir ve kampanyama ne sağlar?
Yeniden pazarlama, markaları mevcut ya da potansiyel müşterileriyle yeniden buluşturmaya yarayan bir online reklam hedefleme çeşididir. Wordego, markanızın ürün sayfalarını ziyaret eden kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı'ndaki web sitelerinde gezerlerken ilgili ürünlerin reklamlarını yeniden gösterir. Bu sayede, ürünlerinize ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin aklında kalmanızı ve onları ilgili ürün sayfalarına yeniden çekebilmenizi sağlar.
Kampanyamı nasıl oluşturabilirim?
Bir reklam kampanyası oluşturmak için, Wordego Yönetim Paneli’ndeki “Kampanya Oluşturma” sayfasına girmeniz gerekir.

“Kampanya Oluşturma” sayfasında;

(i) kampanyanızı isimlendirebilir;
(ii) kampanyanızdaki reklamların gösterim modelini, gösterim süresini, gösterim zamanını ve günlük bütçesini belirleyebilir;
(iii) reklamlarınızın hangi kategorilerdeki sitelerde, hangi içeriğe sahip sayfalarda ve nerede bulunan internet kullanıcılarına gösterileceğini seçebilir;
(iv) reklamlarınızın bir yeniden hedefleme ya da yeniden pazarlama koşuluna tabi olup olmayacağını belirleyebilir;
(v) reklamlarınızın hangi web sitelerinde gösterileceğini veya gösterilmeyeceğini seçebilir;
(vi) reklamlarınızın gösterim veya tıklama başına birim fiyatlarını belirleyebilirsiniz.

Tercihlerinizi belirledikten sonra “Kaydet” butonuna bastığınızda kampanyanız oluşturulur ve reklam eklenmeye hazır hale gelir.
Kampanyam için hangi reklam modelini seçmeliyim?
CPC reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her tıklandıklarında, tıklama başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler. Hedef kitlenizi web sitenize yönlendirmeyi amaçladığınız durumlarda, CPC reklam modelini seçmeniz uygun olabilir.

CPM reklam modelinde, reklamlarınız web sitelerinde her görüntülendiklerinde*, bin gösterim başına belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler. Marka bilinirliğini artırmayı amaçladığınız durumlarda, CPM reklam modelini seçmeniz uygun olabilir.

(*) Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
CPM reklamların görüntülenmiş sayılma kriteri nedir?
Wordego’da ziyaretçiler tarafından fiilen görüntülenmeyen reklamlar ücretlendirilmezler. Reklam görüntülenme kriteri olarak IAB standardı esas alınmıştır. Buna göre bir reklamın görüntülenmiş sayılması için, en az %50'sinin asgari 1 saniye süreyle görüntülenmiş olması gerekir.
Reklamlarımın gösterileceği tarihleri nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği tarihleri belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Süre Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölüme gireceğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri, kampanyanızdaki reklamların gösterileceği tarih aralığını belirler. “Süre Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği gün ve saatleri nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği gün ve saatleri belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Gün ve Saat Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde gösterileceğini belirler. “Gün ve Saat Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir gün veya saat sınırlaması olmaksızın gösterilirler.
Kampanyamın bütçesini nasıl sınırlayabilirim?
Kampanyanızın bütçesini sınırlamak için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Bütçe Sınırlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların günlük ya da haftalık bütçe sınırını belirler. “Bütçe Sınırlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir bütçe sınırlaması olmaksızın (kredi bakiyeniz tükeninceye kadar) gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği web sitesi kategorilerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği web sitesi kategorilerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Site Kategorisi Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz kategorilerdeki web sitelerinde gösterilmelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren sitelerde göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Site Kategorisi Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir site kategorisi hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği sayfa içeriklerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği sayfa içeriklerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Sayfa İçeriği Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz olumlu ya da olumsuz anlam ve içeriğe sahip web sayfalarında gösterilmelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızı sadece hedef kitlenizin ilgi alanına giren sayfalarda göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Sayfa İçeriği Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir sayfa içeriği hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın belirli kelimelerle birlikte (gösterilmelerini / gösterilmemelerini) nasıl sağlayabilirim?
Reklamlarınızın belirli kelimelerle birlikte (gösterilmelerini / gösterilmemelerini) sağlamak için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Kelime Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz kelimeleri (içeren / içermeyen) web sayfalarında gösterilmelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızın sadece belirli kelimelerle birlikte (gösterilmelerini / gösterilmemelerini) sağlayarak reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam harcamalarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Kelime Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir kelime hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarımın gösterileceği yerleşim bölgelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği yerleşim bölgelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Konum Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz yerleşim bölgelerinde bulunan kişilere gösterilmelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızı sadece hizmet alanınızda bulunan mevcut ya da potansiyel müşterilerinize göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Konum Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir yerleşim bölgesi hedeflemeksizin gösterilirler.
Reklamlarıma tıklayan kişileri hedefleyerek nasıl reklam gösterebilirim?
Reklamlarınıza tıklayan kişileri hedefleyerek reklam göstermek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Yeniden Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda, Wordego, reklamlarınıza tıklayan kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı’ndaki web sitelerinde gezerlerken reklamlarınızı 24 saat süreyle ücretsiz olarak yeniden gösterir. Bu sayede, markanıza ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin karar süreçlerini etkileyebilir ve onları web sitenize yeniden çekebilirsiniz. “Yeniden Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız yeniden hedefleme fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Web sitemin belirli bir sayfasına giren kişileri hedefleyerek nasıl reklam gösterebilirim?
Web sitenizin belirli bir sayfasına giren kişileri hedefleyerek reklam göstermek için; (i) “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Yeniden Pazarlama” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz, (ii) bu kişilere göstermek istediğiniz reklamları “Reklam Ekleme” sayfasından kampanyanıza eklemeniz ve (iii) “Kampanyalarım” sayfasından alacağınız "Yeniden Pazarlama Takip Kodunu" sayfa kodlarınızın body tag'i içine yapıştırmanız gerekir (Ör: <body> yeniden pazarlama takip kodu </body>). Bunu yaptığınızda, Wordego, sayfanızı ziyaret eden kişileri internette takip eder ve Wordego Yayıncı Ağı'ndaki web sitelerinde gezerlerken sayfanızla ilişkili reklamları (sadece bu kişilere) yeniden gösterir. Bu sayede, ürün ve hizmetlerinize ilgi duyan mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin aklında kalabilir ve onları ilgili sayfanıza yeniden çekebilirsiniz. “Yeniden Pazarlama” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız yeniden pazarlama fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Reklam harcamalarımın dönüşümünü nasıl takip edebilirim?
Reklam harcamalarınızın dönüşümünü takip etmek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Dönüşüm Takibi” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz ve bu bölümden alacağınız "Dönüşüm Takip Kodunu" web sitenizin dönüşüm (satış, üyelik, vs.) sayfası kodlarının body tag'i içine yapıştırmanız gerekir (Ör: <body> dönüşüm takip kodu </body>). Bunu yaptığınızda, Wordego, reklamlarınıza tıklayan kişileri internette takip eder ve web sitenizde gerçekleştirdikleri dönüşümleri “Raporlarım” sekmesindeki “Dönüşüm Raporu” bölümünde raporlar. Bu sayede, reklam harcamalarınızın geri dönüşünü takip edebilir ve ölçebilirsiniz. “Dönüşüm Takibi” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız dönüşüm takip fonksiyonu kullanılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterilmesini istediğim web sitelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterilmesini istediğiniz web sitelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Web Sitesi Hedefleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların sadece belirlediğiniz web sitelerinde gösterilmelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızı sadece belirli sitelerde göstererek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Web Sitesi Hedefleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir web sitesi hedeflemesi yapılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın gösterilmesini istemediğim web sitelerini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterilmesini istemediğiniz web sitelerini belirlemek için, “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Web Sitesi Engelleme” bölümünü “Açık” konumuna getirmeniz gerekir. Bu bölümde yapacağınız seçimler, kampanyanızdaki reklamların belirlediğiniz web sitelerinde gösterilmemelerini sağlar. Bu sayede, reklamlarınızı belirli sitelerde göstermeyerek reklam bütçesinden tasarruf edebilir ve reklam yatırımlarınızın geri dönüşünü artırabilirsiniz. “Web Sitesi Engelleme” bölümünü “Kapalı” konumda bulundurursanız, reklamlarınız herhangi bir web sitesi engellemesi yapılmaksızın gösterilirler.
Reklamlarımın (tıklama / gösterim) başına birim fiyatını nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın (tıklama / gösterim) başına birim fiyatını “Kampanya Oluşturma” sayfasındaki “Reklam Birim Fiyatı” bölümünde belirleyebilirsiniz. Reklamlarınızın (tıklama / gösterim) başına birim fiyatının benzer gösterim kriterlerine sahip diğer reklamlardan yüksek olması, reklamlarınızın öncelikle ve daha çok gösterilmelerine yardımcı olur. Ancak bu tek başına yeterli bir koşul değildir. Benzer gösterim kriterlerine sahip reklamlar arasından öncelikle ve daha çok gösterilecek olan; "Birim Fiyatı x Tıklanma Oranı" ("Performans Katsayısı") en yüksek olan reklamdır.
Kampanyama nasıl reklam ekleyebilirim?
Kampanyanıza reklam eklemek için, Wordego Yönetim Paneli'ndeki “Reklam Ekleme” sayfasına girmeniz gerekir.

“Reklam Ekleme” sayfasında;

(i) reklam eklemek istediğiniz kampanyayı ve reklamın boyutunu seçebilir;
(ii) reklamın dosya tipini seçerek platforma yükleyebilir veya kod olarak sayfaya yapıştırabilir;
(iii) "Yeni Reklam Oluşturma" seçeneğini kullanarak yeni bir reklam bannerı oluşturabilir;
(iv) reklama tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini belirleyebilir;
(v) reklamın gösterileceği mecraların türünü seçebilirsiniz.

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna bastığınızda reklamınız kampanyanıza eklenir. Bu şekilde kayıt oluşturduğunuzda, reklamınızın uygunluğu Wordego yetkilileri tarafından incelenir ve incelemenin sonucu 24 saat içinde tarafınıza bildirilir.
Kampanyama hangi boyutlarda reklam ekleyebilirim?
Kampanyanıza; büyük banner (728x90), banner (468x60), ortaboy dikdörtgen (300x250), geniş gökdelen (160x600), gökdelen (120x600), geniş dikey (300x600) ve mobil banner (320x50) boyutlarında reklam ekleyebilirsiniz.
Kampanyamda hangi reklam boyutlarını kullanmalıyım?
İstatistiklere göre, en yüksek performans sağladığını tespit ettiğimiz reklam boyutları; ortaboy dikdörtgen (300x250), geniş gökdelen (160x600), büyük banner (728x90) ve mobil bannerdır (320x50). Kampanyanızda bu reklam boyutlarını öncelikle tercih etmeniz, kampanyanızın performansını önemli ölçüde artırabilir.
Kampanyama ekleyeceğim reklamların dosya formatları ne olmalıdır?
Kampanyanıza ekleyeceğiniz reklamların dosya formatları; .swf, .jpg, .bmp veya .gif olmalıdır.
Kampanyama ekleyeceğim reklamların azami dosya boyutu ne olmalıdır?
Kampanyanıza ekleyeceğiniz reklamların azami dosya boyutu 150 KB olmalıdır.
Reklamlarıma tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınıza tıklayan kişilerin yönlendirileceği hedef URL adresini “Reklam Ekleme” sayfasındaki “Hedef URL Adresi” bölümünde belirleyebilirsiniz. Reklamınızın dosya tipi; .jpg, .bmp veya .gif formatında ise hedef URL adresini http://www.ornek.com formatında; .swf formatında ise hedef URL adresini clickTAG URL formatında (<embed src="banner.swf?clickTAG=http://ornek.com">) girmeniz gerekir.
Reklamlarımın gösterileceği mecraların türünü nasıl belirleyebilirim?
Reklamlarınızın gösterileceği mecraların türünü (web ve mobil / sadece mobil) “Reklam Ekleme” sayfasındaki “Reklam Mecrası” bölümünde belirleyebilirsiniz.
Hesabıma nasıl kredi yükleyebilirim?
Hesabınıza kredi yüklemek için, Wordego Yönetim Paneli’ndeki “Kredi Yükleme” sayfasına girmeniz ve yüklemek istediğiniz kredi tutarını ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçmeniz gerekir. (i) Kredi kartıyla ödeme yöntemini seçerseniz, Türkiye Garanti Bankası'nın "Güvenli Ortak Ödeme Sayfasına" yönlendirilirsiniz. Burada ödeme işleminizi bankanın 3D Secure sertifikalı sanal pos altyapısını kullanarak güven içinde gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme tutarı anında hesabınıza aktarılır. (ii) Banka havalesiyle ödeme yöntemini seçerseniz, size sağlanan referans numarasını belirterek Wordego'nun banka hesabına ödeme yapmanız gerekir. Ödeme işleminin ardından "Onayla" butonuna bastığınızda, işleminiz Wordego yetkilileri tarafından incelenir ve ödeme tutarı 24 saat içinde hesabınıza aktarılır.
Wordego benden kredi kartı bilgisi ister mi?
Wordego, kullanıcılarından hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi talep etmez. Wordego kullanıcıları, kredi kartıyla ödeme aşamasında Türkiye Garanti Bankası'nın "Güvenli Ortak Ödeme Sayfasına" yönlendirilir ve ödeme işlemlerini bankanın 3D Secure sertifikalı sanal pos altyapısını kullanarak güven içinde gerçekleştirirler.
Reklam gösterim harcamalarıma ilişkin faturalar ne zaman düzenlenir?
Reklam gösterim harcamalarınıza ilişkin faturalar her ayın son günü, aylık olarak düzenlenir.
Yasaklı reklamlar nelerdir?
Wordego Reklamcı Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yasaklı oldukları kabul edilen reklamlar şunlardır:

1. REKLAM’ın tıklanmasıyla açılan sayfada yer alan ürün, hizmet ya da içerikle doğrudan alakalı olmayan REKLAM’lar.

2. REKLAM’ın tıklanmasıyla otomatik olarak bir indirme işlemi başlatan REKLAM’lar.

3. Girilmesi veya çıkılması zor açılış sayfalarına sahip web sitelerine ait REKLAM’lar.

4. Yalnızca veya esasen reklam göstermek amacıyla tasarlanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

5. Bir köprü sayfasına (ziyaretçileri farklı bir siteye göndermek amacıyla oluşturulmuş bir web sayfasına) ilişkin REKLAM’lar.

6. Park edilmiş alan adı sitelerine (yalnızca reklamcılık dizini ve bağlantılarını gösteren bir web sayfası içeren sitelere) ilişkin REKLAM’lar.

7. “Yansıtma”, “çerçeveleme” ya da başka teknikleri kullanarak, diğer web sitelerinin içeriklerini kopyalayan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

8. Kötü amaçlı yazılımlara (herhangi bir bilgisayara veya üzerinde çalışmakta olan yazılıma zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara) ilişkin REKLAM’lar.

9. Kimlik avı (bir web sitesini başka bir web sitesi gibi görünecek şekilde değiştirerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinme) teknikleri kullanan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

10. Kişisel bilgi toplamaya yönelik ve/veya kişisel bilgiler karşılığında bedelsiz hediyeler ve/veya başka teşvikler sunan ancak bunlarla sınırlı olmayan REKLAM’lar.

11. Yazılım, sunucu, cep telefonu veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişme veya bunlarda değişiklik yapma amaçlı talimatlar ya da donanım sağlayarak, bilgisayar korsanlığının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

12. Karşıtlık veya şiddet kavramlarını özendiren; ve/veya bir kuruluş, kişi, grup, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, din, engellilik durumu, cinsiyet, yaş, kıdem durumu, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe yönelik karşıtlığı savunan; ve/veya tarihi olayları herhangi bir grubun çıkarlarına aykırı şekilde çarpıtan; ve/veya kişilerin kendilerine zarar vermesini ve insanlara veya hayvanlara yönelik şiddeti özendiren web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

13. Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin (sigara, puro, pipo, sarma kağıdı, elektronik sigara veya kartuşları, vs); alkol veya alkolle alakalı ürünlerin; uyuşturucu veya sentetik keyif verici maddelerin; bitkisel uyuşturucuların; psikoaktif etkisi olan kimyasalların ve bileşimlerin; uyuşturucu kullanma araçlarının ve anılan mamüllerin testlerini usulsüzce geçmeye yönelik yardımların tanıtımını yapan web sitelerine ilişkin REKLAM’lar.

14. Her tür silahın (tabanca ve tüfekler, bunların parçaları veya donanımları, mühimmat, bombalar, bıçaklar, fırlatma yıldızları, vs); ciddi şekilde hasara ya da yaralanmaya neden olacak şekilde tasarlanmış cihazların; havai fişeklerin ve havai fişek gösterisi cihazlarının tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

15. Kumar veya kumarla alakalı ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

16. Yetişkinlere yönelik cinsel hizmetler, eskort hizmetleri, fuhuş veya yetişkinlere yönelik diğer cinsel hizmetlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

17. Her tür pornografi ya da cinsel eylem ve unsurların tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

18. Hassas konulara (doğal afetler veya politik başkaldırılar gibi öngörülemeyen nitelikte olan ve bu yüzden burada ana hatlarıyla açıklanmayan istisnai toplumsal olaylara) ilişkin REKLAM’lar.

19. Taklit ürünlerin satışına veya tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

20. Telif hakkıyla korunan materyalin kopyalanmasına veya dağıtılmasına ilişkin REKLAM’lar.

21. Mali yardım veya bağış toplamaya ilişkin REKLAM’lar.

22. Sahte belge ya da unvanların alımına ilişkin REKLAM’lar.

23. Haksız akademik avantaj sağlayan usulsüz akademik yardımların (sınav sorularını önceden alma, başka birinin hazırladığı makaleyi kendi özgün çalışması gibi verme, başkasının yerine sınava girme, vs) tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

24. Yayınlandığı taktirde geçerli resmi ticari yaptırımları ihlal edebilecek olan REKLAM’lar.

25. Trafik kurallarının uygulanmasını engellemek için tasarlanmış ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

26. Siyasi adayların veya siyasi partilerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

27. WORDEGO tarafından açıkça yetki verilmeden, WORDEGO’ya bağlı işletme ve/veya WORDEGO’yla iş ortaklığı ilişkisi ya da herhangi bir özel ilişki içinde olunduğunu iddia eden REKLAM’lar.

28. Reçeteli ilaçların hazırlanması ve dağıtımına; ilaç etkin maddelerine veya tehlikeli maddeler içeren bitkisel takviyeler ve besin takviyelerine; bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemek ya da tedavi etmek üzere kullanımının güvenli veya etkili olduğu ima edilerek pazarlanan ürünlere; devlet tarafından onaylanmamış ya da reçeteyle satılmayan ürünlere; anabolik steroitler kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan zayıflama ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; reçeteyle satılan iktidarsızlık ilaçları kadar etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; Efedra içeren ürünlere; zayıflama veya kilo kontrolünde etkili olduğu ima veya iddia edilen ürünlere; DHEA ve melatonin ürünlerine; sağlıkla ilgili yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan ürünlere; evde uygulanan HIV testlerinin tanıtımına; gizli babalık testlerinin tanıtımına; klinik deneylere katılımcı alımı ve kaydına; kürtaja; ve insan sağlığına zarar verebilecek diğer her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin REKLAM’lar.

29. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmeye başlamış türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımına ilişkin REKLAM’lar.

30. Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı unsurlara ilişkin REKLAM’lar.
Hesabımda yasaklı reklam gösterimi yapılırsa ne olur?
Hesabınızda yasaklı reklam gösterimi yapıldığının tespit edilmesi halinde, reklamınız ve/veya kampanyanız ve/veya hesabınız herhangi bir uyarı yapılmaksızın askıya alınır.
Reklamım askıya alınırsa ne olur?
Reklamınız askıya alınırsa, gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Kampanyam askıya alınırsa ne olur?
Kampanyanız askıya alınırsa, kampanyanızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Hesabım askıya alınırsa ne olur?
Hesabınız askıya alınırsa, hesabınızdaki tüm reklamların gösterimi durdurulur ve hesabınızla birlikte tüm kampanya ve reklamlarınız Wordego Çevrimiçi Programları’ndan çıkarılır.
Hesabım askıya alınırsa hesabımda bulunan kredi bakiyesine ne olur?
Hesabınızın askıya alınırsa, hesabınızda bulunan kredi bakiyesi hesabınızın askıya alındığı takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla iade edilir.
Hesabımı nasıl kapatabilirim?
Hesabınızı kapatmak için, destek@wordego.com adresine bir e-posta göndermeniz ve hesabınızın kapatılmasını talep etmeniz gerekir. Hesabınız bildiriminizin alınmasından itibaren 10 iş günü içinde kapatılır.
Hesabımı kapatırsam hesabımda bulunan kredi bakiyesine ne olur?
Hesabınızı kapatırsanız, hesabınızda bulunan kredi bakiyesi hesabınızın kapatıldığı takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık 45 gün içinde banka hesabınıza havale yoluyla iade edilir.