Skip to content
Sortext_(1920x1080)_618

Hizmet Sipariş Formu

Son Güncelleme : 1 Ocak 2024

WORDEGO HİZMET SİPARİŞ FORMU

Bu Wordego Hizmet Sipariş Formu (“Sipariş Formu”), Bilişim Vadisi Deniz Cad. No: 143/5/21 Gebze 41400 Kocaeli adresinde mukim 0620054702900016 MERSİS sicil numaralı Metin Madenciliği Yazılımları A.Ş. (“Şirket”) ile aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişi (“Müşteri”) arasında ****** tarihinde (“Yürürlük Tarihi”) akdedilmiştir. Bundan böyle, Şirket ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu Sipariş Formu, https://wordego.com/tr/yasal/hizmet-sozlesmesi adresinde bulunan Wordego Hizmet Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz, bölünmez ve yasal olarak bağlayıcı bir parçasıdır. Taraflar, bu Sipariş Formunu imzalayarak, Sözleşmeyi akdettiklerini, kabul ettiklerini ve şartlarına yasal olarak bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1. TARAFLAR

Şirket: ******

Müşteri: ******

2. KULLANIM ŞARTLARI

Web Mağazası: ******

Hizmetler: Şirket, Müşteriye Wordego Web App hizmetlerini sağlayacaktır. Wordego Web App, e-ticaret işletmelerine ziyaretçi değerine yönelik derinlemesine içgörüler sunan yapay zeka destekli bir e-ticaret ziyaretçi analitiği platformudur. Wordego Web App, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak Müşteri Verilerini işler, ziyaretçileri gerçek zamanlı olarak Altın, Gümüş, Bronz ve Bakır gibi kategorilere ayırır ve e-ticaret işletmelerinin pazarlama ve reklam stratejilerini bu veriye dayalı olarak hassasiyetle uyarlayabilmelerini sağlar. Wordego Web App, Müşterinin Web Mağazasına etiket yönetim sistemi üzerinden sorunsuz bir şekilde kurulur ve entegre olur. Wordego Web App, detaylı ziyaretçi segmentasyonu sunarak e-ticaret işletmelerinin pazarlama faaliyetlerini optimize etmelerini sağlar ve pazarlama ve reklam tabanlı gelirlerini artırmalarına ve reklam maliyetlerini azaltmalarına olanak tanır.

Hizmet Ücreti: Hizmet Ücreti, Müşteri tarafından seçilen ziyaretçi trafiğine dayalı hizmet planına (“Hizmet Planı”) göre belirlenecektir. Hizmet Planı için trafik sayımı, Şirketin Web Mağazası ziyaretçi oturum adedi hesaplamalarına göre yapılacaktır. Müşteri, Hizmet Planını istediği zaman değiştirebilir. Yeni plan, bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Hizmet Planı: Müşteri, Web Mağazası için ****** planını seçmiştir. Bu plan, aylık ****** Web Mağazası ziyaretçisine kadar aylık ₺****** artı yürürlükteki katma değer vergisi (KDV) tutarında fiyatlandırılmıştır. Eğer ziyaretçi sayısı bu limiti aşarsa, limiti aşan her bin ziyaretçi için ₺****** artı yürürlükteki katma değer vergisi (KDV) tutarında ek fiyat uygulanacaktır.

Fatura Dönemi: Her ayın son günü itibariyle, aylıktır.

Ödeme Vadesi: 15 (onbeş) gündür.

Pilot Deneme: Müşteri, Deneme Süresi boyunca Hizmetleri Web Mağazasında serbestçe kullanma hakkına sahip olacaktır. Deneme Süresi, Şirketin Hizmetleri Müşterinin Web Mağazasında kullanıma hazır hale getirmesini takiben, Müşterinin belirlediği tarihte başlayacaktır. Deneme Süresinin ardından,  Müşteri Hizmetleri kullanmaya devam etmek isterse, Sözleşme hükümleri dahilinde kullanabilecektir.

Deneme Süresi: 14 (ondört) gündür.

3. YETKİLİ İMZALAR

Şirket: ******

Müşteri: ******